Finanse

Jak bezpiecznie wykonywać i akceptować płatności kartą?

Popularność płatności elektronicznych w naszym kraju rośnie. Polacy nie tylko przekonują się do  korzystania z karty podczas codziennych sprawunków, ale też zwracają większą uwagę na bezpieczeństwo tej formy płatności. Dotyczy to zarówno konsumentów, jak i sprzedawców, którzy w razie fałszywej transakcji kartowej ponoszą jej koszty z własnej kieszeni. Verifone, lider bezpiecznych rozwiązań płatniczych, przedstawia kilka prostych zasad, zwiększających bezpieczeństwo wykonywania i akceptowania transakcji kartami płatniczymi.

Karty płatnicze szybko zadomowiły się w portfelach Polaków. I choć w wielu obszarach rodzimy rynek płatności elektronicznych wciąż ma duży potencjał rozwoju, np. w zakresie dostępności do terminali płatniczych, to właśnie w Polsce niezwykle dynamicznie rozwijają się płatności zbliżeniowe i ma miejsce wiele projektów związanych z płatnościami mobilnymi. Systematycznie rośnie liczba kart będących w obiegu oraz wartość wykonywanych nimi transakcji.Tylko w I kwartale 2016 roku liczba kart płatniczych w Polsce wyniosła 35,3 mln sztuk i wykonano nimi 709,1 mln transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości 48 mld zł1. Polacy żyją coraz szybciej i bardziej nowocześnie, dlatego poszukują nowości technologicznych ułatwiających im codzienne sprawunki, w tym także w zakresie płatności.

Czy wraz ze wzrostem popularności płatności elektronicznych, może wzrosnąć liczba przestępstw z wykorzystaniem kart? Eksperci rynku płatności elektronicznych podkreślają, że Polska może się poszczycić jednym z najbardziej nowoczesnych systemów bankowych, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo transakcji. Dzięki obowiązującemu w kraju standardowi kart EMV ryzyko kradzieży środków z karty zostało znacznie ograniczone. Zaufanie do bezpieczeństwa kart płatniczych potwierdzają także sami konsumenci: aż 83,1% ankietowanych, biorących udział w badaniu omnibusowym firmy Verifone wskazało, że forma regulowania należności za pomocą karty daje ich zdaniem gwarancję bezpieczeństwa.

1 Nie oznacza to oczywiście, że przestępstwa zostały całkowicie wyeliminowane, ale zgodnie z danymi NBP, w 2014 roku liczba oszukańczych transakcji kartami w Polsce była jedną z najniższych w UE (po Węgrach i Litwie) i wyniosła tylko 0,002%. Oznacza to, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i szybkiej reakcji w przypadku stwierdzenia utraty karty, można znacznie zmniejszyć ryzyko oszustw kartowych
2. Na co powinni zwracać uwagę konsumenci
Karta jest narzędziem umożliwiającym korzystanie ze środków zgromadzonych w banku lub na koncie kredytowym. Jest kluczem do pieniędzy i powinna być strzeżona tak samo, jak gotówka. Dokonując płatności elektronicznych należy więc przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zachowanie poufności danych karty
1. Zaraz po otrzymaniu karty z banku, właściciel powinien ją podpisać.
2. Numer PIN najlepiej jest zapamiętać. Nigdy nie powinien być zapisany na karcie ani przechowywany razem z kartami w jednym portfelu lub etui.
3. Dane karty są poufne i nie należy ich udostępniać osobom trzecim.
Nie należy udostępniać nikomu numeru karty – ani przez telefon (banki nie mają w zwyczaju autoryzacji danych klienta przez podawanie numeru karty drogą telefoniczną lub mailową), e-mailem czy smsem, ani poprzez strony internetowe czy media społecznościowe (szczególną uwagę należy przykładać do prób ataków „phishingowych” – są to wiadomości zapraszające do odwiedzenia strony banku poprzez kliknięcie w link w treści maila, rzekomo w celu weryfikacji danych).
Przy logowaniu na stronę banku zawsze należy sprawdzić, czy strona jest szyfrowana (oznaczenie kłódką, adres rozpoczynający się od https://).
4. Korespondencja z bankiem zawierająca dane o kartach, zestawienia transakcji, czy wnioski o wydanie kart przed wyrzuceniem powinna zostać zniszczona, aby uniemożliwić osobom niepowołanym odczytanie informacji.

Bezpieczne przechowywanie kart płatniczych
1. Nigdy nie należy udostępniać swojej karty osobom trzecim.
2. Przy przeprowadzce należy jak najszybciej poinformować bank o zmianie miejsca zamieszkania – dzięki temu korespondencja z banku nie zostanie przejęta przez obcą osobę.
3. Dobrym pomysłem jest noszenie kart poza portfelem, w oddzielnym etui – złodzieje będą mieli do nich trudniejszy dostęp, a w przypadku kradzieży, razem z kartą nie zostaną zabrane także dokumenty.

Na co zwrócić uwagę dokonując transakcji kartą
1. Podczas płacenia kartą nie należy tracić jej z pola widzenia i odebrać od sprzedawcy od razu
po zakończeniu transakcji.
2. Podczas wpisywania numeru PIN na terminalu w sklepie lub w bankomacie, powinno się zasłonić klawiaturę.
3. Płacąc kartą, także zbliżeniową, należy zwrócić uwagę, czy kwota transakcji wyświetlona na ekranie terminala jest taka sama jak koszt zakupów. W ten sposób unikniemy omyłkowego zapłacenia zbyt wysokiego rachunku.
4. Pokwitowania z terminala płatniczego lub bankomatu zawierają dane karty – nie należy ich zostawiać bez nadzoru, a przed wyrzuceniem powinny zostać zniszczone. Pokwitowania transakcji, które nie doszły do skutku, należy zachować na wypadek konieczności zgłoszenia reklamacji.
5. Transakcje kartowe należy traktować z taką samą rozwagą, jak wszystkie operacje na rachunku bankowym i sprawdzać wykonane operacje po otrzymaniu wyciągu. Zachowanie pokwitowań dokonanych transakcji pozwala na ich szybką weryfikację.
6. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności na wydruku z terminala lub bankomatu, należy jak najszybciej złożyć pisemną reklamację w banku, który wydał kartę.

WAŻNE
Każda osoba posługująca się kartą płatniczą powinna pamiętać o zapisaniu numeru Systemu Zastrzegania Kart – 828 828 828, uruchomionego w 2014 roku przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski. Dzwoniąc pod ten numer można przez całą dobę zastrzec kartę w przypadku jej utraty. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zastrzegam.pl.

Zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, z chwilą zgłoszenia utraty karty odpowiedzialność za przeprowadzone transakcje ponosi jej wydawca. Maksymalna odpowiedzialność właściciela karty za transakcje przeprowadzone przed zgłoszeniem jej utraty wynosi równowartość 150€, zaś w przypadku transakcji zbliżeniowych 50€. Warunkiem jest jednak przestrzeganie umowy o wydaniu karty oraz regulaminu karty, który stanowi część umowy.

Na co powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo transakcji spoczywa zarówno na użytkowniku karty, jak i na punkcie handlowym lub usługowym, który przyjmuje płatność. Niestety, o ile klienci przy dopełnieniu formalności otrzymają od banku zwrot utraconych środków, o tyle przedsiębiorcy za brak rozwagi płacą z własnej kieszeni. Dlatego udostępniając płatności elektroniczne warto mieć na uwadze kilka prostych zasad, które pozwolą ograniczyć do minimum ryzyko fałszerstwa. Taka podstawowa wiedza chroni zarówno merchanta, jak i jego klientów.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy przyjmowaniu transakcji elektronicznych:
1. Przyjmując kartę od klienta sprzedawca powinien sprawdzić, czy jest podpisana. Jeśli na karcie brakuje podpisu, merchant powinien poprosić posiadacza karty o złożenie podpisu oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. Jeśli podpis na karcie jest niewyraźny lub złożony drukowanymi literami, merchant ma prawo poprosić
o dokument tożsamości ze zdjęciem i porównać go z danymi na karcie.
3. W przypadku kart, na których nazwisko posiadacza nie jest wydrukowane (np. kart upominkowych), sprzedawca powinien sprawdzić, czy karta jest podpisana.
4. Jeśli podpis na karcie jest niewyraźny lub pasek do złożenia podpisu nosi ślady ingerencji –
np. odklejania, sprzedawca może odmówić przyjęcia karty.
5. Przed realizacją transakcji sprzedawca ma także prawo obejrzeć kartę, szukając ewentualnych uszkodzeń. Wiele śladów świadczących o możliwości podrobienia karty widocznych jest gołym okiem.
6. Podczas realizacji transakcji sprzedawca powinien dwukrotnie sprawdzić zgodność danych na karcie
z danymi wyświetlających się na terminalu: przy wprowadzaniu karty do terminala lub jej zbliżaniu
do czytnika oraz w momencie odbioru potwierdzenia transakcji z terminala. Warto także pamiętać,
że polskie przepisy regulujące płatności elektroniczne nakładają na sprzedawców obowiązek wydawania pokwitowań z terminali płatniczych, jako potwierdzenia zrealizowanej transakcji.
7. Do praw klientów i jednocześnie obowiązków punktu handlowego lub usługowego należy także zapewnienie takich warunków płatności, aby dane kart były chronione – wygospodarowanie przestrzeni na ladzie na wygodną obsługę terminala i wprowadzenie kodu PIN oraz zachowanie poufności transakcji poprzez przekazywanie potwierdzenia płatności i samej karty tylko jej właścicielowi.

TBWA PR

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com