Finanse

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC przyjęła prognozę finansową na 2016 r.

Zarząd emitenta przewiduje w 2016 r. przychody na poziomie 6 mln zł izysk netto wielkości 400 tys. zł. Oznacza to wzrost obu pozycji o ponad 10 proc. r/r. Założenia mają być zrealizowane poprzez zwiększenie zasięgu biznesu, jego skuteczności i dywersyfikacji produktów.

„Zwiększamy udziały w rynku wierzytelności B2B rozbudowując biznes i poprawiając jego marżowość. Mocno rozwijamy usługi faktoringu korzystając z dobrej koniunktury, a skupiamy się na rosnącym zainteresowaniu produktem segmentu mikroprzedsiębiorstw. Część zysku reinwestujemy w zakupy atrakcyjnych, wyselekcjonowanych wierzytelności – ich windykacja przynosi wysoki zwrot. W prognozie finansowej jesteśmy ostrożni – zakładamy jedynie 10 proc. wzrost, gdy tylko w 2015 r. urośliśmy w przychodach r/r ponad 15 proc. mając uboższą ofertę.” – mówi Remigiusz Brzeziński, prezes zarządu Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.

Spółka czerpie przychody ze zdywersyfikowanej oferty obejmującej zarządzanie wierzytelnościami ze wszystkimi rodzajami faktoringu, windykacji, ale także zastępstw procesowych i szkoleń prawnych, czym szczególnie zainteresowane są najmniejsze firmy.

Przyjęty przez emitenta model biznesowy zakłada usprawnienie procesów odzyskiwania należności dla klientów – przełoży się to na skrócenie czasu oczekiwania klientów na należne środki, co jest szczególnie istotne dla sektora MSP.
Dzięki konsekwentnej realizacji założeń biznesowych, w ciągu ostatnich dwóch lat Kancelaria Prawna – Inkaso WEC zwiększyła marżowość biznesu o ponad 130 proc. Przypomnijmy, że po I kw. br.  spółka odnotowała 143 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.295 tys. zł.

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com