Reklamy
Finanse

Komentarz do decyzji RPP z lipca 2016 r.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stópprocentowych na niezmienionym poziomie. Podstawowa stopaprocentowa utrzymuje się w wysokości 1,5% od marca 2015 r. Dzisiejsza decyzja RPP była pierwszą pod przewodnictwem nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego – profesora Adama Glapińskiego.

Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami, dlatego nie powinna wywołać istotnych zmian na rynku. W dniu dzisiejszym na godz. 16:00 zaplanowano transmisję z konferencji prasowej po posiedzeniu RPP podczas której powinniśmy poznać uzasadnienie decyzji.

Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie powinno sprawić, że stawka WIBOR nie ulegnie znaczącym zmianom. Co za tym idzie, oprocentowanie obligacji o zmiennym kuponie nie powinno istotnie się zmienić. Nie należy także spodziewać się dużych zmian w wycenie obligacji o stałym kuponie.

Nie spodziewam się, aby na kolejnym posiedzeniu stopy procentowe miały ulec zmianie. W obliczu wyniku referendum dotyczącego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, polski złoty osłabił się w porównaniu do takich walut jak euro, dolar amerykański oraz frank szwajcarski. Z drugiej strony nie ma podstaw, aby hamować rozwój gospodarki przez podwyżkę stóp.

Piotr Ludwiczak, ekspert Domu Maklerskiego Michael/Ström

Reklamy