Finanse

Co może zabrać komornik z domu, gdy nie spłacisz pożyczki?

Widmo egzekucji komorniczej jest niezwykle stresujące dla osób, które mają problem z terminowym uregulowaniem pożyczki. Dlatego warto zaznajomić się z przepisami, które dotyczą zajmowania mienia. Nie trzeba mieć w tym nawet osobistego interesu – czasem naszą wiedzą możemy pomóc komuś innemu. A prawo, wbrew obiegowej opinii, nie jest skierowane przeciwko dłużnikowi.

Zaległa pożyczka a zajęcie mienia

Wizyta komornika w miejscu zamieszkania dłużnika jest najmniej komfortową formą odzyskiwania mienia. Dlatego stosuje się ją, gdy inne środki nie są skuteczne. A dlaczego jest niekomfortowa zarówno dla dłużnika, jak i komornika?

Po pierwsze wiąże się z konfrontacją twarzą w twarz. Dla dłużnika to moment, kiedy ostatecznie przekonuje się o swoich problemach – wcześniejsze działania windykacyjne mógł starać się ignorować. Reakcja może być bardzo emocjonalna, wymknąć się spod kontroli. Komornik natomiast staje wobec tych emocji – jest obrażany, choć działa zgodnie z prawem, często druga strona nie przyjmuje żadnych racjonalnych argumentów, pielęgnuje tylko poczucie krzywdy.

Dodatkowo zajęcie mienia może okazać się bardzo nieefektywne, również dla obu stron. Komornik ma obowiązek spieniężyć to, co wartościowe. Organizowane są więc licytacje komornicze, na których można kupić zajęte mienie. Bardzo rzadko jednak osiąga ono swoją rynkową wartość. Dłużnik jest zatem stratny, a komornik musi zająć i zlicytować więcej, niż wynikałoby to z szacunkowej wartości dóbr.

Dodatkowym mankamentem tej formy odzyskiwania długu jest jej publiczny charakter. Co prawda jeżeli dłużnik zachowuje się spokojnie, to komornikowi nie jest potrzeba eskorta, jego wizyta może nie wzbudzić podejrzeń. Gorzej, gdy osoba zadłużona nie współpracuje – wtedy często wzywana jest policja, dochodzi do drastycznych scen.

Co może zająć komornik – mienie

Podstawową wiedzą jest ta, dotyczące tego, co w ogóle może być zajęte przez egzekutora. Czasem jesteśmy straszeni wizją ogołocenia mieszkania i wyniesieniem wszystkiego, co się w nim znajduje. Czy taki scenariusz naprawdę może mieć miejsce?

Od razu powiemy, że nie może, ponieważ prawo chroni także dłużnika – na tym skupimy się w dalszej części tekstu. Teraz przedstawimy ogólną listę ruchomości, które może zająć komornik:

 • wyposażenie domu (sprzęt AGD i RTV, meble, obrazy, rzeźby, antyki),
 • odzież,
 • sprzęt komputerowy,
 • biżuteria i zegarki,
 • pojazdy (samochody, motocykle, quady i inne).

Dodatkowo zajęciom mogą podlegać zwierzęta (ze szczególnym uwzględnieniem rasowych rodowodowych oraz hodowlanych), komornik musi tutaj jednak zachować standardy mówiące o ochronie praw zwierząt.

Egzekucja komornicza – inne dobra dłużnika

Tutaj znaczyć jeszcze musimy zaznaczyć, że poza tak zwanymi ruchomościami, komornik może zająć również inne dobra należące do dłużnika. O co konkretnie chodzi? Na przykład o należności wynikające z wykonania umowy o dzieło, ale również z umowy dzierżawy lub najmu.

Zlicytowane również mogą zostać nieruchomości należące w całości lub części (wtedy licytowane są udziały) do osoby zadłużonej. Tutaj jednak również jest problem efektywności wynikający z różnicy między wartością rynkową, a ceną osiąganą podczas aukcji. Sprzedaży podlegają wszystkie rodzaje nieruchomości, które mają założoną księgę wieczystą (działki, domy, mieszkania, lokale komercyjne).

Egzekucji komorniczej podlegają również inne dobra, które wynikają z praw majątkowych. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o udziały w spółce, posiadane akcje, prawa autorskie, patenty i udziały w nich. Jak widać, zajęcia komornicze mogą być bardzo różnorodne.

Niespłacona pożyczka – czego komornik zabrać nie może?

Przechodzimy teraz do tematu, który powinien zainteresować każdego. Egzekucji komorniczej nie podlega bowiem całe mienie dłużnika. Prawo stara się chronić obie strony transakcji i wierzyciel powinien odzyskiwać swoje pieniądze w taki sposób, aby osoba zadłużona nie wpadła w jeszcze większe kłopoty, mówią dla nas eksperci z chwilowo.pl

Z mieszkania dłużnika nie można zabrać tego wszystkiego, co jest określane jako niezbędne do funkcjonowania, czyli:

 • pościeli, bielizny, ubrań codziennych,
 • zapasów żywności, opału, środków higieny osobistej i chemii domowej,
 • narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej,
 • przedmiotów niezbędnych do nauki,
 • przedmiotów kultu religijnego,
 • przedmiotów, które mogą być sprzedane tylko po cenie znacznie niższej niż ich rzeczywista wartość.

Poza tymi wszystkimi przedmiotami, komornik nie może zająć również świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, dodatków rodzinnych, poporodowych i pielęgnacyjnych. Należy jednak pamiętać o tym, że trzeba wykazać, skąd mamy gotówkę. Bez na przykład decyzji z ośrodka pomocy społecznej nie mamy argumentów, egzekutor długu nie może wierzyć nam na słowo.

Kwoty wolne od zajęcia komorniczego

Zdecydowanie bardziej komfortowym dla obu stron jest zajęcie przez komornika środków pieniężnych. Możliwe są dwa warianty:

 • zajęcie wynagrodzenia,
 • zajęcie środków na rachunku rozliczeniowym.

W każdym  tych wypadków, egzekutor nie może jednak wyczyścić nam konta do zera. W myśl przepisów powinny zostać nam środki na uregulowanie comiesięcznych zobowiązań (rachunki, czynsz i inne opłaty) oraz zakup niezbędnej żywności.

W myśl przepisów prawa kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnej pensji krajowej z tytułu umowy o pracę. Ochrona ta dotyczy jednak wyłącznie osób, które pracują na etacie lub jego części (wtedy kwota ta jest proporcjonalnie zmniejszana). Wynagrodzenie osoby, która pracuje w oparciu o umowę zlecenie, może być zajęte w całości. W założeniu taki dochód powinien być rozproszony i dlatego komornicy w takich przypadkach powinni zajmować fundusze na koncie rozliczeniowym.

I właśnie w przypadku zajęcia środków na rachunku bankowym ochronie podlega również 75% najniższego krajowego wynagrodzenia. Limit ten ustanawiany jest co miesiąc, zatem dłużnik powinien mieć fundusze niezbędne do funkcjonowania.

Przypominamy tylko, że są to rozwiązania stosowane w przypadku niespłaconej pożyczki. Nie należy nie nimi sugerować na przykład wtedy, gdy podstawą długu są niepłacone alimenty.

Komornik – ostateczność przy niespłaconej pożyczce

Firmy pożyczkowe sięgają po egzekucję komorniczą wówczas, gdy wyczerpały swoje środki nacisku na dłużnika. To znaczy, że ignorowane były próby kontaktu lub nie zostały zrealizowane zaproponowane plany spłaty zaległej kwoty. Egzekucji komorniczej można zatem uniknąć poprzez kontakt z parabankiem i podjęcie próby spłaty zobowiązania.

Komornik jest rozwiązaniem ostatecznym również dlatego, że za długi nie można iść do więzienia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zostanie nam udowodnione wyłudzenie (zaciąganie pożyczki bez zamiaru spłaty, na fałszywe lub nieaktualne dane osobowe) lub oszustwo (ukrywanie majątku, pozorne przepisywanie go na osoby trzecie).

Można zatem powiedzieć, że nic gorszego od komornika nas nie spotka. Warto przeprowadzić z nim negocjacje tak, aby wypracowane rozwiązania było jak najmniej bolesne dla nas.
Źródło: chwillowki.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com