Finanse

Nowy fundusz autorski na pokładzie Copernicus Capital TFI S.A.

Paweł Klimkowski to jeden z najbardziej doświadczonych i cenionych zarządzających na polskim rynku kapitałowym, z którym jest związany od ponad 19 lat. Doświadczenie i wiedzę zdobywał w uznanych instytucjach finansowych. Między innymi był członkiem zarządu i dyrektorem departamentem zarządzania aktywami w OPERA TFI. W Aviva Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym przez blisko trzy lata pełniłfunkcję członka zarządu i zarządzającego portfelem akcji jednego z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej pracował jako analityk w PTE ING NN oraz zarządzający w Credit Suisse Asset Management i w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Commercial Union.

Eryk Karski posiada wieloletnie doświadczenie w private equity i transakcjach kapitałowych rynku publicznego, projektach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu i nadzorze właścicielskim. Obecnie członek rad nadzorczychspółek publicznych Elektrobudowa SA, Mercor SA, Projprzem SA. W przeszłości Prezes Zarządu Lentex SA, Zachodniego NFI SA oraz Progress Inwestycje Bis Sp. z o.o. (była Wrocławska Jedynka SA), dyrektor finansowy w Boryszewie Elana SA oraz Mennicy Państwowej SA. Były członek rad nadzorczych spółek giełdowych: Bogdanka SA, Apator SA, Sfinks SA, Hygienika SA, Wrocławski Dom Maklerski SA, Internet Group SA, Plast-Box SA, Optimus SA, Mennica Państwowa SA oraz licznych spółek niepublicznych.

„Chciałem bardzo podziękować Copernicus Capital TFI za w pełni profesjonalne podejście i olbrzymią pomoc dla naszego Funduszu. Towarzystwo jest jednym z najważniejszych graczy na rynku jeśli chodzi o funduszeinwestycyjne zamknięte. Doświadczenie Copernicusa w tworzeniu i zarządzaniu tego typu strukturami daje mi pełne zaplecze i wsparcie w mojej pracy.” – komentuje Paweł Klimkowski, Zarządzający Funduszem.

„Zespół Copernicus Capital TFI jest jednym z najlepszych na rynku. Wzmocnienie go tak doświadczonymi zarządzającymi, jakimi są Paweł Klimkowski oraz Eryk Karski, tylko to potwierdza. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie owocna oraz przyniesie korzyści dla klientów Towarzystwa.” – podsumowuje Tomasz Bedla, Członek Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.

W Copernicus Capital TFI Paweł Klimkowski i Eryk Karski będą zarządzali autorskim funduszem – Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jest to fundusz aktywistyczny, czyli taki, w którym zarządzający widzą w swoich projektach możliwość szybkiego przyrostu wartości akcji poprzez aktywną działalność w obszarze akcjonariatu i rad nadzorczych spółek portfelowych. Fundusz skupi się na spółkach, których realna wartość aktywów i potencjał w obszarze podstawowej działalności jest znacznie wyższy niż aktualna wycenagiełdowa.

„Nasi inwestorzy to przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, akcjonariusze, zarządzający spółek publicznych, którzy chcą się dzielić z nami swoim doświadczeniem przy ocenie i  realizacji projektów inwestycyjnych. Mają oni docelowo tworzyć coś w rodzaju loży biznesowej, która stanie się kopalnią projektów i pomysłów.”  –wyjaśnia Eryk Karski, Zarządzający Funduszem.

Copernicus Capital TFI S.A.
Pierwsze w Polsce niezależne od instytucji finansowych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku od października 2004 roku (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2004 roku). Aktualnie zarządza majątkiem o łącznej wartości ponad 9,0 mld zł. Pod względem wysokości posiadanych aktywów znajduje się w pierwszej dziesiątce największych podmiotów na polskim rynku. Copernicus Capital TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi,  w tym funduszami sekurytyzacyjnymi. Pod względem liczby zarządzanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, Towarzystwo zajmuje pozycję lidera z ponad 90 funduszami w zarządzaniu.  W lipcu 2010 roku został uruchomiony Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty – fundusz parasolowy, w skład którego wchodzą subfundusze o różnej strategii inwestycyjnej, określającej m.in. poziom akceptowalnego ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu. Copernicus Capital TFI S.A. ma jasno określoną strategię rozwoju – zamierza stać się instytucją finansową pierwszego wyboru dla wszystkich podmiotów chcących w profesjonalny sposób inwestować posiadane środki, w celu ich zabezpieczenia lub pomnożenia. Wyróżnia je nie tylko doświadczenie i zdobyte uprawnienia, ale przede wszystkim ogromne zaplecze autorskich rozwiązań oraz przejrzyste zasady współpracy. Sprawdzony zespół ekspertów projektuje i wdraża zindywidualizowane i bezpieczne rozwiązania dla wszystkich potrzeb klientów, szczególnie tych niestandardowych.

Karol Chorąży I Partner

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com