Finanse

Masz plan na przyszłość dzieci?

Jak wynika z badań przeprowadzonych po raz szósty, przez Centrum Adama Smitha*, koszty utrzymania dzieci w Polsce stale rosną. Eksperci Centrum szacują, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 342 tys. zł, trójki od 422 tys. do 427 tys. zł, a dla rodziny z czwórką dzieci od ok. 528 tys. do 553 tys. zł.

Koszty wychowania dzieci, liczone jako wydatki na wychowanie i utrzymanie dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od 15% do 30% budżetu polskich rodzin. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od zamożności rodziny, liczby dzieci i ich wieku. Nawet wgospodarczo trudnych czasach nie należy zmniejszać nakładów prywatnych i publicznych na wspieranie edukacji i rozwoju dzieci.

Rodzicielstwo nie jest wyłącznie rezultatem kalkulacji ekonomicznych kosztów i korzyści. Jednakże obawy potencjalnych rodziców o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny i jej poziom życia negatywnie wpływają nadecyzje o liczbie dzieci. Współcześnie potencjalni rodzice mają świadomość, że w dzieci należy inwestować i że nakłady te zmniejszają ich materialny poziom życia.

Allianz chroni dzieci
Strategia Allianz w zakresie sprzedaży ubezpieczeń życiowych skupia się wokół rodzin z dziećmi. Dlatego w przeciągu ostatnich 3 miesięcy znacząco udoskonalone zostały dwa sztandarowe indywidualne ubezpieczeniażyciowe Allianz: ochronno-inwestycyjny „Plan na dziś i jutro” oraz tradycyjne ubezpieczenie na życie „Plan pełnej ochrony”.

Pierwsza zmiana została wprowadzona w czerwcu i polegała na zwiększeniu dostępności „Planu na dziś i jutro” dla rodzin. To rozwiązanie produktowe jest dedykowane rodzicom, którzy chcą zbudować kapitał na przyszłość dla swoich pociech, a także myślą o zabezpieczeniu zdrowia dla całej rodziny. Pod koniec sierpnia Allianz poszerzył również ofertę terminowego ubezpieczenia na życie, dzięki czemu rodzic, oprócz siebie, może zatroszczyć się również o zdrowie swoich dzieci w ramach jednego ubezpieczenia.

– Od czerwca br., nasz sztandarowy produkt ochronno-inwestycyjny „Plan na dziś i jutro” stał się bardziej przyjazny dla rodzin z dziećmi i odpowiada na potrzeby beneficjentów programu rządowego Rodzina 500+. Pozwala on na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb całej rodziny w ramach jednej polisy, którą klient w trakcie swojego życia będzie mógł modyfikować (poprzez zmianę sumy ubezpieczenia, możliwość dodania lub odłączenia umowy dodatkowej, czy też dołączenie lub odłączenie Ubezpieczonego) tak, aby zakupiony produkt najlepiej odpowiadał na zmiany, które zaszły w jego życiu – powiedziała Małgorzata Przychodzeń – menadżer Wydziału Zarządzania Ofertą Produktową w Allianz. – W ramach swojej oferty, Allianz proponuje produkty spełniające oczekiwania najbardziej wymagających rodziców. Jest to propozycja dla osób, które chcąoszczędzać na lepszą przyszłość dla swoich dzieci i jednocześnie chronić ich zdrowie, oraz dla tych, którzy szukają finansowego zabezpieczenia zdrowia dla siebie i dzieci bez konieczności inwestowania w ramach ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych – dodaje Małgorzata Przychodzeń.

W ramach „Planu na dziś i jutro” oraz „Planu pełnej ochrony” rodzic może zabezpieczyć swoje dziecko na wypadek takich zdarzeń jak:
poważne zachorowania
pobyt w szpitalu wskutek choroby lub wypadku
operacje lub uszkodzenie ciała wskutek wypadku
organizacja i pokrycie kosztów leczenia w zagranicznych klinikach
Rodzic może także ubezpieczyć siebie na wypadek takich zdarzeń jak poważna choroba, pobyt w szpitalu, leczenie operacyjne czy uszczerbek na zdrowiu.

Przewagą produktową oferty jest to, że w ramach „Planu pełnej ochrony” dzieci są chronione aż do kwoty 300 tys. zł w przypadku poważnego zachorowania. Jest to jeden z najwyższych poziomów ochrony dla dzieci dostępnyna polskim rynku.

Allianz Polska

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com