Finanse

Połączeni długiem, czyli co to jest odpowiedzialność solidarna?

Jeden odpowiedzialny za długi wszystkich, wszyscy za długi jednego – tak, parafrazując słynny cytat z „Trzech Muszkieterów” Aleksandra Dumasa, można parafrazować ideę „odpowiedzialności solidarnej”.

Wynajmujesz mieszkanie ze znajomym i to on był odpowiedzialny za przelewanie pieniędzy za czynsz właścicielowi mieszkania. Okazuje się, że z pewnego dnia współlokator znika, a ty dowiadujesz się od właściciela, że zalegaliście z opłatami dwa miesiące lub dłużej. I choć wydawało ci się, że czynsz był regulowany terminowo, bo co miesiąc przekazywałeś swoją część opłaty współlokatorowi, to w praktyce masz długi!

Inny przykład. Prowadzisz spółkę cywilną, a twój wspólnik nie opłacił obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez ostatnie pięć miesięcy. Dług ciąży więc na całej spółce.

Uważaj z kim wchodzisz w spółki

Co łączy te dwie sytuacje? W obu przypadkach, choć dług powstał poza tobą, to ty będziesz zobowiązany do jego spłaty. Zgodziłeś się bowiem dobrowolnie wynajmować mieszkanie ze znajomym i sam dobierałeś wspólnika do firmy. Wspólnie więc podpisywaliście umowę najmu i zakładaliście spółkę. Razem odpowiadacie za długi. To jest właśnie odpowiedzialność solidarna.

Co odpowiedzialność solidarna oznacza w praktyce?


Z twojej perspektywy najważniejsze są dwie informacje:

Wszyscy dłużnicy są solidarnie zobowiązani do spłaty do momentu, aż każdy spłaci swoją część długu.

– Oznacza to, że choć zapłaciłeś swoją część długu za wspólnie wynajmowane mieskzanie, to wciąż pozostajesz zadłużony do momentu aż współlokator nie wpłaci właścicielowi mieszkania zaległych pieniędzy – mówi Edyta Szałacha z Kancelarii Prawniczej FORUM – Wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku lub od każdego z osobna. Ponadto zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Oznacza to, że wierzyciel nie znajdując twojego współlokatora może cię zobowiązać do spłaty czynszu za całe mieszkanie, a nie tylko wynajmowany pokój, czy jego część.

Dla ciebie kłopot, dla wierzyciela korzystne rozwiązanie

To co dla ciebie jest ogromnym kłopotem, zwłaszcza gdy dług powstał za twoimi plecami, dla wierzyciela jest korzystne. Bowiem wierzyciel ma prawo żądać spłaty długu na podstawie jednego pozwu przeciwko wszystkim dłużnikom. Poza tym może dochodzić spłaty całości długu z majątku jednej osoby zadłużonej, czyli np. twojego.

Jak odzyskać pieniądze od współdłużnika?

Jeśli tak się stanie, że to ty ostatecznie spłacisz długi za mieszkanie, będziesz najpewniej próbował odzyskać pieniądze od współdłużników. Kwestie wzajemnych rozliczeń między współdłużnikami solidarnymi najlepiej ureguluje umowa i to w niej powinieneś zawrzeć zapis, że w momencie postania długu strony regulują go – na przykład –  w równych częściach.

Gdyby wspólnik chciał odwieść cię od regulowania umownie zasad spłaty długów, przypomnij sobie z czym wiąże się odpowiedzialność solidarna. Czy to w przypadku spółki czy też podnajmowania mieszkania, taką umowę koniecznie spisz!

Fundacja Zaradni

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com