Wystawianie faktur z długimi terminami płatności to strategiczny ruch w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo zyskuje dzięki temu w oczach kontrahentów, ale naraża się jednocześnie na utratę płynności finansowej. Zewnętrzne finansowanie firmy pozwoli pogodzić zachowanie dobrych relacji biznesowych z dbałością o budżet. Dążenie do płynności finansowej to nieodłączny element prowadzenia każdego biznesu. W celu eliminacji zatorów płatniczych od 1 stycznia 2020 roku obowiązują skrócone terminy zapłaty. Zgodnie z nowym prawem, dłużnik będący podmiotem publicznym ma 30 dni na uregulowanie należności wynikających z faktury wystawionej przez przedsiębiorcę (nie dotyczy to dłużników będących podmiotami leczniczymi, którzy mają 60 dni na zapłatę). W transakcjach asymetrycznych (tj. gdy wierzycielem jest mała lub średnia firma, zaś dłużnikiem – duża) termin opłaty wynosi 60 dni. Mimo skrócenia tych terminów przedsiębiorstwa nadal miewają problemy z płynnością finansową. Dlaczego? Ponieważ pomimo skróconych okresów na uregulowanie należności, dla sprzedawcy i tak oznacza to oczekiwanie na zapłatę nawet dwa miesiące. Dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest wówczas zewnętrzne finansowanie firm. Jakie formy są dostępne na rynku i która z nich jest najkorzystniejsza?
Kredyty i pożyczki
Zadłużenie się w banku lub w innej instytucji finansowej to sposób na szybkie pieniądze dla firmy. Kredyt umożliwia pozyskanie stosunkowo dużych kwot, jednak pod pewnymi warunkami. Bank zwykle wymaga określenia celu, na jaki przedsiębiorca zamierza wydać uzyskane środki. Co jednak najistotniejsze, potencjalny kredytobiorca musi wykazywać odpowiednią zdolność kredytową, o co w przypadku początkujących firm może być ciężko. Pożyczki, w odróżnieniu od kredytu, może udzielić zarówno bank, jak i inna instytucja finansowa. W gronie pożyczkobiorców bardzo często znajdują się małe i początkujące przedsiębiorstwa, które nie mają jeszcze wystarczającej zdolności kredytowej, by bank mógł przyznać im kredyt. Niewątpliwą zaletą pożyczki są ograniczone formalności, mowa jednak o znacznie niższych kwotach niż w przypadku kredytu bankowego. Co więcej, potencjalni pożyczkobiorcy powinni dokładnie sprawdzić wybraną instytucję finansową i warunki obowiązywania umowy – oszustwa nie należą do rzadkości.
Leasing
Planujesz zakup samochodu służbowego, komputera lub innych firmowych sprzętów? Dobrym rozwiązaniem może okazać się leasing. Na czym to polega? Firma leasingowa uprawnia przedsiębiorcę do korzystania przez określony czas z przedmiotu podpisanej umowy, np. z samochodu. Po upływie terminu, za niewielką kwotę leasingobiorca może odkupić auto i stać się jego pełnoprawnym właścicielem. Ta sama zasada dotyczy m.in. sprzętu komputerowego czy całych linii produkcyjnych. Taka metoda finansowania firmy sprawdzi się w przypadku gdy przedsiębiorca potrzebuje zaopatrzyć się w kosztowny sprzęt lub inne środki trwałe, a nie może sobie pozwolić na jednorazowy wydatek.
Faktoring
W ramach faktoringu, czyli finansowania faktur, firma faktoringowa (faktor) płaci przedsiębiorstwu (faktorantowi) za wystawione przez niego faktury. W efekcie firma korzystająca z takiej usługi od razu może dysponować należnymi jej środkami, a z dłużnikiem rozlicza się faktor. Faktorant może sobie dzięki temu pozwolić na oferowanie wydłużonych terminów płatności, co pomaga mu budować dobre relacje biznesowe z kontrahentami. Szybko otrzymane pieniądze pozwalają także jemu samemu spłacać przed terminem własne zobowiązania, co wpływa na postrzeganie go jako rzetelnego partnera w biznesie. Którą formę finansowania wybrać? Każda z nich na swoje zalety, natomiast tylko faktoring nie wpływa na zadłużenie firmy: Faktorant otrzymuje pieniądze, które już zarobił. Może nimi obracać od razu, nie czekając dwóch miesięcy na spłatę środków przez kontrahenta. Innym elementem, który wyróżnia faktoring na tle kredytów i pożyczek, jest brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową. Środki z faktur można przeznaczyć na dowolny cel, w tym np. zapłaty dla pracowników, uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych, rat leasingowych czy dalsze inwestycje.

Zobacz również