Reklamy
Finanse

W co inwestować w 2016 roku?

Inwestowanie w 2016 roku będzie wymagać szerokiej analizy zjawisk, jakie zachodzą nie tylko w polskiej, ale i światowej gospodarce. Niepewna sytuacja na warszawskiej giełdzie, która notuje najmocniejsze od wielu lat minima, jest pokłosiem zarówno sytuacji w kraju, jak i zjawisk zachodzących na innych giełdach – w szczególności na rynkach wschodzących.

Tylko po obniżeniu przez S&P ratingu Polski do poziomu BBB+ w jeden dzień z GPW w Warszawie zniknęło 24 mld złotych. Produkty bankowe – ze względu na najniższe w historii stopy procentowe – również nie dają nadziei na wysokie zyski. Szansą dla inwestorów jest za to rosnący rynek wierzytelności, na którym dzięki wyspecjalizowanym funduszom można osiągać stopy zwrotu na poziomie nawet 11,2% w skali roku. Innym interesującym instrumentem są fundusze nieruchomościowe, lokujące kapitał w przedsięwzięcia deweloperskie. W obu przypadkach niezbędne jest jednak, by zarządzający funduszami posiadali doświadczenie i unikalne know-how, pozwalające nie tylko obiecać inwestorom przyszłe zyski, ale przede wszystkim – zrealizować te obietnice.

Rynek wierzytelności rośnie w dynamicznym tempie – na koniec II kwartału 2015 roku nominalna wartośćwierzytelności obsługiwanych tylko przez członków KPF wyniosła 61,6 mld zł, co oznacza wzrost o 29% względem II kwartału 2014 roku. W tym samym czasie wartość aktywów ulokowanych w funduszach sekurytyzacyjnych wzrosła aż o 96%, by na koniec 2015 roku wynieść rekordowe 5,11 mld złotych.

„Nasze fundusze sekurytyzacyjne – działające na zasadzie kwartalnych wykupów, gdzie wypłacany kapitał powiększany jest każdorazowo o odsetki naliczane według stopy zwrotu, określonej jako ‘nie mniej niż’– to atrakcyjna propozycja skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. FORUM TFI i Raport S.A. mają doświadczenie w tym segmencie – w czterech utworzonych funduszach tego typu nasi inwestorzy ulokowali już łącznie 118 mln złotych.

We wrześniu 2015 roku pierwszy z takich funduszy zakończył wykupy certyfikatów inwestycyjnych inwestorów zewnętrznych, wypłacając im w ciągu zaledwie trzech lat prawie 45 mln zł, przy zebranych 35 mln zł. Raport 2 NSFIZ oferował minimalną stopę zwrotu na poziomie 13% w skali roku. W ramach kolejnych funduszy sekurytyzacyjnych pozyskano łącznie niemal 83 mln zł. Od grudnia 2013 roku do grudnia 2015 roku do inwestorów wróciło już 45% wpłaconego kapitału, odpowiadającego blisko 38 mln zł. Wraz z odsetkami określonymi przez stopy zwrotu odpowiednie dla danego funduszu inwestorom wypłacono ponad 41 mln zł. Minimalne stopy zwrotu w tych funduszach wynoszą między 7,5% a 11,2% w skali roku” – mówi Mateusz Sarapata, prezes zarządu FORUM TFI.

Fundusze inwestujące na rynku nieruchomości – obok funduszy sekurytyzacyjnych – także dają możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków z inwestycji. Zwłaszcza, że miniony rok był dla deweloperów wyjątkowo udany. Większość głównych graczy zanotowała rekordowe poziomy sprzedaży mieszkań, a co nie mniej ważne, był to także nadzwyczajny rok pod względem inwestycji. Wartość kupionych w 2015 roku działek pod zabudowę mieszkaniową przez deweloperów mogła przekroczyć nawet miliard złotych. Zatem 2016 rok szykuje się obiecująco zarówno dla samej branży, jak i dla inwestorów funduszy nieruchomościowych.

Warto jednak pamiętać, że przy tak dużej liczbie dostępnych inwestycji – do wyboru tej najwłaściwszej – niezbędna jest duża znajomość branży i doświadczenie. Razem te czynniki mogą przełożyć się na wysoką stopę zwrotu danego funduszu, jak również na szybkość wypłacania zysków z inwestycji. W ramach funduszu nieruchomościowego „Prestiżowe Inwestycje Krakowskie” FIZ – utworzonego przez Forum TFI w 2014 roku – od inwestorów zebrano łącznie niemal 30 mln zł, oferując minimalną stopę zwrotu na poziomie 9% w skali roku. Do grudnia 2015 roku fundusz zwrócił im już ponad 9 mln zł, co odpowiada 30% wpłaconego kapitału, a wraz z odsetkami inwestorzy otrzymali już ponad 10 mln zł.

Rezultaty osiągane przez FORUM TFI w zakresie funduszy sekurytyzacyjnych i nieruchomościowych są dowodem na możliwość uzyskania satysfakcjonujących zysków niezależnie od zawirowań na rynku kapitałowym czy pieniężnym.

Odpowiednie doświadczenie i znajomość branży pozwalają nie tylko oferować inwestorom fundusze z określonymi z góry minimalnymi stopami zwrotu, ale także realizować te obietnice w tempie rzadko spotykanym na rynku funduszy inwestycyjnych.

FORUM TFI

Reklamy