Reklamy
Finanse

Jak właściwie obliczyć wysokość składki na ubezpieczenia na życie? – czyli jak dobrać składkę do własnych zarobków

Ubezpieczenie na życie powinno być skrojone na miarę Twoich oczekiwań. Dotyczy to również składki ubezpieczeniowej. O jej wysokości warto pomyśleć jeszcze przed zawarciem polisy.

O wysokości składki ubezpieczeniowej decydują różne czynniki. Jednym z tych, na które klient nie ma wpływu, jest jego wiek. Towarzystwa ubezpieczeniowe oceniają prawdopodobieństwo śmierci danej osoby, bazując na danych statystycznych. Na większe wydatki muszą się więc przygotować przedstawiciele starszego pokolenia. Spore znaczenie dla ubezpieczycieli odgrywa też stan zdrowia. Nie bez powodu pojawiają się pytania np. o palenie tytoniu, picie alkoholu, zmiany wagi ciała, przyjmowane leki, dolegliwości, dłuższe pobyty w szpitalu, a także wybrane choroby wśród najbliższych osób. Do wyliczenia składki jest również potrzebna informacja o sytuacji zawodowej. Wykonywanie stresującego lub niebezpiecznego zawodu oznacza konieczność głębszego sięgnięcia do kieszeni.

Suma Twoich potrzeb

Suma ubezpieczenia to kwota, która ma stanowić ochronę przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Przy czym o jej wysokości decyduje sam klient. Większa suma ubezpieczenia gwarantuje lepsze zabezpieczenie, ale jednocześnie oznacza wyższą składkę ubezpieczeniową. Żeby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie, trzeba przede wszystkim przeanalizować własną zdolność finansową. Ważne są zarówno dochody, jak i oszczędności. Jeśli te ostatnie są spore, to nie ma potrzeby ustalania wysokiej sumy ubezpieczenia. Odłożone już środki mogą posłużyć właśnie jako np. częściowe zabezpieczenie na czarną godzinę.

W trakcie obowiązywania polisy istnieje możliwość jej modyfikowania. Ubezpieczony ma prawo np. podnieść sumę ubezpieczenia, co oczywiście wpływa na wysokość składki. Wpłat należy dokonywać raz na miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Wybór ostatniej z opcji jest najkorzystniejszy, oznacza najmniejsze wydatki. Jednak nie każdy chce lub jest w stanie jednorazowo wydać kilkaset lub więcej zł.  Klient może też modyfikować częstotliwość uiszczania składek, a także zawiesić ich wpłacanie. W wybranych sytuacjach może również nastąpić  zamiana umowy na ubezpieczenie bezskładkowe.

Czas to pieniądz

Elementem wpływającym na wysokość składki jest również okres ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy zawierane na czas określony (np. między 5 a 25 lat) lub dożywotnio. Na wyższą składkę muszą nastawić się osoby zainteresowane długoterminową umową. Optymalnym rozwiązaniem może być zawarcie polisy np. do momentu osiągnięcia pełnoletności przez najmłodsze dziecko.

Wyboru ubezpieczenia na życie nie należy dokonywać tylko na podstawie wysokości składek. Cena jest ważna, ale niekiedy za podobną kwotę można otrzymać zróżnicowany zakres zabezpieczenia. Warto więc przeanalizować oferty z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. W tym celu powinno wybrać się  na kilka spotkań z agentami ubezpieczeniowymi czy brokerami ubezpieczeniowymi.

Wybierz najlepsze ubezpieczenie dla siebie: https://www.nn.pl/ubezpieczenia

 

Reklamy