Reklamy
Finanse

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu 2016 roku

W styczniu nabywcy zakupili skarbowe obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 315 mln zł. Sprzedaż w styczniu była wyższa o 13% od poprzedniego miesiąca i o ponad 60% wyższa od średniej sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych w zeszłym roku.

W styczniu 2016 roku trwała sprzedaż obligacji DOS0118 (2-letnich), TOZ0119 (3-letnich), COI0120 (4-letnich) oraz EDO0126 (10-letnich). W tym czasie nabywcy indywidualni zakupili papiery o wartości nominalnej 315 mln zł.

W styczniu 2016 roku sprzedano obligacje:

2-letnie   – 232,6 mln zł,
3-letnie   – 12,9 mln zł,
4-letnie   – 35,7 mln zł,
10-letnie – 33,9 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie – 74% udział w strukturze sprzedaży. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie i 10-letnie – udział po 11%, oraz 3-letnie – 4%.

W ostatnich miesiącach sukcesywnie rosło zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi, jako najbardziej przejrzystą i najbezpieczniejszą formą oszczędzania średnio- i długoterminowego.

W styczniu wartość sprzedaży standardowych obligacji oszczędnościowych, pierwszy raz od sześciu lat, przekroczyła wręcz 300 mln zł. Utrzymywane na tym samym poziomie oprocentowanie obligacji oszczędnościowych, przy spadku rynkowych stóp procentowych powoduje, że nasze obligacje stają się coraz bardziej atrakcyjne.

W lutym przygotowaliśmy jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę dla dotychczasowych posiadaczy obligacji oszczędnościowych zamierzających kontynuować oszczędzanie i nabyć nowe obligacje w drodze zamiany. Tylko w lutym cena zamiany wszystkich obligacji została obniżona do 99,60 zł. Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przyniesie jeszcze wyższy zysk niż dotychczas. Najlepiej widać to na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00%, które kupione w drodze zamiany po cenie 99,60 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,20% w skali roku. Dla porównania warto dodać, że inwestorzy hurtowi mogą nabyć analogiczne obligacje z rentownością tylko około 1,5% – mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w lutym 2016 roku

Typ obligacji

Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

DOS0218

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek).Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,60 zł przy zamianie

TOZ0219

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł;

99,60 zł przy zamianie

COI0220

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł;

99,60 zł przy zamianie

EDO0226

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,60 zł przy zamianie


1 –  półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
2 –  stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Ministerstwo Finansów

Reklamy