Reklamy
Fundusze

Aktywa netto zgromadzone w funduszach inwestycyjnych na koniec lutego 2016 roku

W lutym mieliśmy do czynienia ze wzrostem wartości aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych.

Został on osiągnięty dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania, wypracowanemu głównie dzięki odbiciu na warszawskiej giełdzie, które pozytywnie wpłynęło na wyniki sporej grupy funduszy. Według szacunków Analiz Online powiększył on wartość środków o ok. +0.9 mld zł.

…Więcej informacji w załączniku

Analizy Online

Reklamy