Fundusze

By poczuć się bezpiecznie

Nie ucichły jeszcze głosy o ogłoszeniu upadłości przez jeden z największych banków spółdzielczych działających w naszym kraju – SK Bank, a już wszyscy dyskutują na temat bezpieczeństwa pieniędzy przetrzymywanych w innych bankach.

Na szczęście owe obawy są bezpodstawne, gdyż środki ulokowane w tych instytucjach do równowartości kwoty 100 tys. euro chroni przecież BFG. Co jednak z posiadaczami większej ilości gotówki? Gdzie mogą ją ulokować?

Pomnażanie pieniędzy to trudne i wymagające zadanie zwłaszcza w sytuacji, gdy zależy nam na zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa posiadanym przez nas pieniądzom. Instrumentami, które doskonale wywiązują się z tego obowiązku są tradycyjne lokaty bankowe oraz obligacje emitowane przez Skarb Państwa.

Obydwa te rozwiązania gwarantują  100-procentową ochronę ulokowanych w nich pieniędzy, przy czym w przypadku depozytów poziom bezpieczeństwa jest ograniczony kwotowo do równowartości kwoty 100 tys. euro (gwarancja BFG). Taka sytuacja nie dotyczy jednak wspomnianych obligacji, w których klient może zdeponować nie tylko tysiące, ale nawet miliony złotych. Co więcej, minimalna kwota za jaką może on nabyć te papiery wynosi tylko 100 złotych, co czyni je dostępnymi dla bardzo szerokiego grona odbiorców.

Mówiąc o obligacjach skarbowych warto wiedzieć, że do sprzedaży trafiły właśnie kolejne serie tych papierów. Są wśród nich:

– obligacje dwuletnie (DOS1217) o stałym oprocentowaniu równym 2 proc. w skali roku obowiązującym w całym okresie oszczędzania
– obligacje trzyletnie (TOZ1218) o oprocentowaniu zmiennym, które w pierwszym półrocznym okresie odsetkowym wynosi 2,10 proc., a potem jest równe stopie rynkowej WIBOR6M
– obligacje czteroletnie (COI1219), których oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,30 proc., po czym jest ustalane jako suma wskaźnika inflacji i marży w wysokości 1,25 proc.
– obligacje dziesięcioletnie (EDO1225), których oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,50 proc., po czym jest ustalane jako suma wskaźnika inflacji i marży w wysokości 1,50 proc.

Dają zarobić

Opisane powyżej obligacje skarbowe nie dość, że zapewniają maksymalne bezpieczeństwo ulokowanym w nich pieniądzom, to jeszcze oferują dość atrakcyjne oprocentowanie, które w pierwszych okresach odsetkowych wynosi 2 procent i więcej. Ten drugi parametr wygląda szczególnie dobrze na tle rocznych lokat bankowych. Średnie oprocentowanie takich depozytów zakładanych na kwotę 10 tys. złotych wynosi dziś bowiem niewiele ponad 1,50 proc.

Osoby zainteresowane zakupem wspomnianych obligacji mogą to zrobić w każdym oddziale PKO Banku Polskiego, w placówkach Domku Maklerskiego należącego do tej samej instytucji, przez infolinię (dzwoniąc pod numer 801 310 210, lub +48 81 535 66 55) oraz stronę internetową www.zakup.obligacjeskarbowe.pl

Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com