Fundusze

Dotacje unijne a rozwój firmy

Rozkręcenie własnego biznesu zwykle nie jest możliwe bez zewnętrznego finansowania. Jednym ze źródeł środków, dzięki którym otworzymy działalność gospodarczą są dotacje unijne.

Coraz więcej młodych ludzi, którym trudno jest wejść na rynek pracy, jest skłonnych  uruchomić swój własny biznes. W dużej mierze szukają oni szansy na realizację swoich pomysłów poprzez start-upy. Jednak tendencję wzrostową widać w różnych grupach wiekowych. Polacy, poprzez samozatrudnienie, chcą realizować odkładane pomysły i łączyć pasję z możliwością zarabiania. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, tylko w listopadzie w Polsce pojawiło się 16 957 nowych firm, a ogólna liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych jest bliska 3 mln przedsiębiorstw. Oprócz kredytów bankowych, funduszy inwestycyjnych, crowdfundingu czy wsparcia aniołów biznesu, sposobem na pozyskanie środków niezbędnych do założenia i rozwoju firmy są dotacje unijne.

 

Dotacja unijna na różne sposoby

 Aktualnie można ubiegać się o finansowanie z perspektywy na lata 2014-2020. Dotacje można uzyskać w ramach kilku programów. Jeśli zamierzasz założyć firmę na obszarze wiejskim, wówczas środki możesz uzyskać w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na mieszkańców miast czekają pieniądze z Regionalnych Programów Operacyjnych (dla każdego z 16 województw przyznana jest inna kwota dofinansowania). Posiadając pomysł na innowacyjną technologię, produkt czy usługę, zainteresuj się konkursami i naborem wniosków, jakie obowiązują w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Natomiast jeśli jesteś mieszkańcem Polski Wschodniej, możesz starać się o dotację w ramach programu jej dedykowanemu. Samozatrudnienie jest też objęte Programem Kapitał Ludzi (Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia). W sumie pula dla Krajowych Programów Operacyjnych wynosi 45,6 mld euro, a dla Regionalnych Programów Operacyjnych – 31,3 mld euro.

 

Trzymaj  się biznesplanu

 Wprawdzie UE wyciąga do przedsiębiorców pomocną dłoń na różne sposoby, dając im sporo możliwości uzyskania pieniędzy na rozwój własnej działalności gospodarczej, jednak ta pomoc wiąże się również z ograniczeniami. Przeważnie konkursy unijne z opcją uzyskania dotacji prowadzone są jedynie dla osób, które dopiero zamierzają otworzyć firmę, a nie dla tych, którzy już zarejestrowali działalność gospodarczą. Dużą zaletą dotacji jest to, że są bezzwrotne, co oznacza, że pozwalają skorzystać z „taniego” pieniądza. Najczęściej o wsparcie można ubiegać się poprzez zgłoszenie do konkursu. Dzięki ściśle określonym wytycznym, jakie trzeba spełniać, łatwiej jest przygotować konkretny projekt. Jeśli uzyskanie dotacji jest uzależnione od udziału w konkursie, należy pamiętać o terminach – spóźnienie spowoduje automatyczne odrzucenie wniosku. Zwykle ubiegając się o unijne pieniądze na rozwój firmy potrzebny jest wkład własny – w zależności od programu wynosi on 15-50 proc. Kiedy już otrzymasz dotację pamiętaj, aby trzymać się biznesplanu na podstawie, którego udało ci się je uzyskać. Zbieraj też wszelkie faktury, gdyż będą one niezbędne do rozliczenia projektu. Niewypełnienie biznesplanu lub wydanie środków niezgodnie z przeznaczeniem wiąże się z koniecznością zwrócenia kwoty, jaką przyznano ci w ramach dotacji unijnej. Dodatkowo, zostaje ona powiększona o odsetki. Z drugiej strony, musisz wziąć pod uwagę, że sztywne trzymanie się biznesplanu może doprowadzić firmę do upadku, gdyż nie będziesz w stanie odpowiednio reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację, a przez to nie będziesz się rozwijać i przestaniesz być konkurencyjny.

 

Redakcja Proseed

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com