Fundusz Hipoteczny DOM już po raz czwarty otrzymał Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem, że firma działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk wypracowanymi w ramach organizacji w 2012 roku. Podstawą do otrzymania certyfikatu jest wewnętrzny audyt etyczny, który KPF przeprowadza raz w roku wśród instytucji finansowych zrzeszonych w jego strukturach. Certyfikat jest świadectwem stosowania przez firmę najwyższych standardów etyki branżowej.   Księga Zasad Dobrych Praktyk wypracowana przez KPF i zrzeszone w nim fundusze hipoteczne, wyznacza najwyższe standardy postępowania w działalności gospodarczej funduszy hipotecznych i obejmuje m.in. czynności przedkontraktowe, kontraktowe, działania podejmowane w trakcie umowy oraz praktyki zakazane. – Jesteśmy dumni, że po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat Etyczny KPF. Minęło już pięć lat, od kiedy powołaliśmy do życia Księgę Zasad Dobrych Praktyk. Kilka lat temu braliśmy czynny udział w jej tworzeniu, a dziś postulujemy o to, by normy etyczne i najwyższe standardy obsługi były stosowane przez cały rynek. Bezpieczeństwo seniorów zawsze było, jest i będzie dla nas kluczowe – podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja ekspercka, zrzeszająca kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego. Jest Członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów oraz prestiżowej europejskiej organizacji EUROFINAS - federacji związków przedsiębiorstw finansowych. KPF przyznaje Certyfikaty Etyczne podmiotom oferującym rentę dożywotnią od czterech lat. Wewnętrzny audyt etyczny jest realizowany przez Komisję Etyki KPF. *** Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM jest liderem na rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Czym charakteryzuje się hipoteka odwrócona? Przede wszystkim odciąża finansowo, zapewniając comiesięczną rentę hipoteczną. Dodatkowe środki pieniężne wspierają domowy budżet, pozwalają gromadzić oszczędności i przywracają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nie bez powodu „bezpieczeństwo” jest słowem kluczowym, ponieważ hipoteka odwrócona to rozwiązanie finansowe oparte na zasadach prawnych określonych kodeksem cywilnym, które gwarantują Seniorowi, iż otrzyma On świadczenia. Do spełnienia tej gwarancji niezbędny jest też wiarygodny i rzetelny partner. Na takie miano od wielu lat skutecznie pracuje Fundusz Hipoteczny DOM. Zapewnianie bezpieczeństwa Klientom to podstawowy cel Funduszu. Dlatego dba o stabilność finansową spółki, która pozwala terminowo realizować wypłaty rent hipotecznych (już od połowy 2009 roku) oraz zbiera kapitał na kolejne lata. Również z tego powodu w 2012 roku Fundusz Hipoteczny DOM zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako lider rynku hipoteki odwróconej.     Źródło obrazka:

Zobacz również