Reklamy
Fundusze

Fundusze na zdrowie

Najbliższe pięć lat to czas, kiedy segment związany ze służbą zdrowia może spodziewać się sporego wsparcia z budżetu UE. Na znaczące dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim placówki, które planują modernizacje swoich obiektów.

Zastrzyku finansowego mogą się spodziewać wszelkiego typu inicjacje w obszarze innowacyjnych programów profilaktycznych czy zdrowotnych. Przypuszcza się, że duża część funduszy zostanie przekazana na adaptację rozwiązań informatycznych dla placówek zdrowotnych tak, min. w celu wdrożenia elektronicznego procesu obsługi pacjenta.

Źródłami finansowania są krajowe i regionalne programy operacyjne. Szpitale ponadregionalne wraz z kooperującymi stacjami diagnostycznymi, a także jednostkami państwowego ratownictwa medycznego – mogą otrzymać dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 9.1. i 9.2 w ramach którego alokacja wynosi 468,3 mln EUR. Wsparcie będzie dotyczyło przede wszystkim dwóch obszarów:

  • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób ,,aktywności zawodowej” oraz opieki nad matką i dzieckiem,
  • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.
  • przeznaczono też na wdrażanie i rozwój programów profilaktycznych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czyli kolejny krajowy program finansujący min. branżę medyczną – dysponuje na ten cel pulą 300 mln EUR. Kwota ta pozwoli także pozyskać fundusze działania organizacyjne usprawniające dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Dotacje dla podmiotów medycznych zostały rozdysponowane również na poszczególne województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Koordynacją tego procesu zajmują się poszczególne UrzędyMarszałkowskie, Dofinansowanie można otrzymać na trzy obszary: inwestycje w prace remontowo-budowlane wraz ze sprzętem medycznym, programy służące profilaktyce zdrowia, a także rozwój tzw. e-zdrowia.

Inwestycje w modernizację jednostek służby zdrowia objęte dofinansowaniem to przede wszystkim prace nad rozbudową dotychczasowej infrastruktury i jej dostosowanie do potrzeb samodzielnego użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Zakup odpowiedniego oprogramowania, sprzętu, wdrożenie rozwiązań informatycznych – to działania, które również podlegają wsparciu finansowemu.

Niezmiernie istotne jest to, że wszelkie przedsięwzięcia z katalogu ochrony zdrowia inicjowane w obszarze regionalnym muszą być zgodne z dokumentem Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Oznacza to, że pomoc w omawianym zakresie otrzymają regionalne podmioty udzielające świadczenia zdrowotne w zakresie zwalczania chorób przyczyniających się do dezaktywizacji zawodowej lub istotnych z punktu widzenia aspektów demograficznych – placówki specjalizujące się w ginekologii, położnictwie, neonatologii, pediatrii, geriatrii, opiece długoterminowej, a także opiece paliatywnej i hospicjalnej. Konkursy na inwestycje w zakresie infrastruktury medycznej zostaną rozpisane w najbliższym czasie.

Jeszcze w ubiegłym roku w kilku województwach rozpoczęły się nabory konkursowe na programy profilaktyczne i rozwój usług zdrowotnych. Dla przykładu na Dolnym Śląsku 29 grudnia ogłoszony został konkurs w ramach działań 8.7.A. na wdrożenie programów profilaktycznych, w którego skład wchodzą również szeroko rozumiane kampanie sprzyjające zgłaszaniu się na badania profilaktyczne. W województwie opolskim zostały ogłoszone dwa konkursy w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej oraz działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. W tym samym czasie ogłoszono nabory w województwie wielkopolskim – w ramach poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne oraz 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Pozostałe rejony Polski na pomoc w tym zakresie będą mogły liczyć najprawdopodobniej w tym roku roku.

Jakościowych zmian możemy oczekiwać również w przedsięwzięciach związanych z tzw. e-zdrowiem. Jest to jednoznaczne z wyraźnym postawieniem przez UE na rozwój informatyzacji służby zdrowia. Zrealizowane programy usprawnią usługi on-line, m.in. rejestrację wizyt, otrzymanie e-skierowań, dostęp do e-recept czy elektroniczny wgląd do zgromadzonej wcześniej dokumentacji medycznej pacjenta. Przypuszcza się, że programy finansowane przez UE zagwarantują interoperacyjność systemów teleinformatycznych między placówkami ochrony zdrowia i regionalnymi platformami informacyjnymi, a nawet Systemem InformacjiMedycznej platformy krajowej.

Województwa pomorskie i podlaskie w ramach programu zainicjują dla pacjentów innowacyjne działania – w obszarze telediagnostyki, telekomunikacji i telerehabilitacji. Konkursy na e-usługi w tym kwartale planowane są tylko na Podkarpaciu. Prognozuje się, że w pozostałych rejonach takie same konkursy zostaną rozpisane już w 2016 roku.

„Pracownicy jednostek medycznych mogą także liczyć na dofinansowanie szkoleń w ramach Działania 5.4 Programu Operacyjnego Edukacja i Rozwój – dodaje Szymon Gawryszczak z Agencji Rozwoju Innowacji. Dopozyskiwania finansowania zarówno na inwestycje jak i na tzw. projekty „miękkie” , niezależnie od terminu rozpoczęcia naboru warto zacząć przygotowywać się już teraz. Dobrze przygotowany i przemyślany projekt posiadający wymaganą dokumentację ma duże szanse na otrzymanie dofinansowania-przekonuje Gawryszczak.

Katarzyna Sapa,
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A.
Robert Gazda,
Manager ds. Sprzedaży Impel Business Solutions

 

Reklamy