Fundusze Inwestycje

Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Październik przyniósł kontynuację dobrych wyników Subfunduszy z parasola Copernicus FIO. Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus zajął pierwsze miejsce w swojej grupie porównawczej, a subfunduszeakcyjne uplasowały się znacząco powyżej średniej.

Subfundusz Akcji wypracował stopę zwrotu na poziomie 3,36%*, podczas gdy średnia dla grupy porównawczej wyniosła nieco ponad 1,8%*. Powyżej średniej uplasował się również Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 2,62%* w skali miesiąca. Od początku roku Subfundusz Akcji osiągnął 10,05%* co dało mu 4. miejsce, a Subfundusz Spółek Wzrostowych znalazł się tuż za nim z wynikiem 9,46%*.

„Październik odwrócił nieco negatywną passę na polskim parkiecie. Indeks WIG urósł niecałe 1% po głębokimspadku miesiąc wcześniej (-2,8%). Znacznie lepsza była pierwsza połowa miesiąca, w której do wzrostów na szerokim rynku dołożył się także indeks dużych spółek, który w ostatnich miesiącach mocno ucierpiał ze względu na czynnik polityczny. Ostatnie wybory parlamentarne wyłoniły nowego zwycięzcę na scenie politycznej, nadal jednak pozostaje wiele niewiadomych. O ile kwestia podziału mandatów w Sejmie jest już znana, o tyle ostateczny kształt pomysłów gospodarczych Prawa i Sprawiedliwości już nie do końca, dlatego takie wrażliwe branże, jak bankowość, energetyka czy handel wielkopowierzchniowy, mogą pozostać jeszcze jakiś czas w niełasce inwestorów. Na tym tle potencjału do wzrostów wciąż upatrujemy wśród spółek małych i średnich.” – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

Subfundusze dłużne kontynuowały dobrą, jesienną passę. Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus był najlepszy w swojej grupie w ostatnim miesiącu, osiągając stopę zwrotu na poziomie 1,44%* (średnia dla grupy 0,81%*, najsłabszy fundusz zakończył miesiąc z wynikiem 0,17%*). Za okres 3 ostatnich miesięcy, fundusz znajduje się na 2. miejscu w grupie z wynikiem 1,91%* (średnia dla grupy 1,11%*). Natomiast Subfundusz Płynnościowy Plus dzięki stopie zwrotu na poziomie 0,52%* uplasował się na 5. miejscu w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, przy średniej dla grupy 0,29%*.

„Październik okazał się czwartym z rzędu pozytywnym miesiącem dla rynku polskiego długu. Rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadły w tym okresie z poziomu 2,852%, który był poziomem zamknięcia w dniu 30 września br., do wartości 2,68% w ostatnim dniu miesiąca. Biorąc pod uwagę rentowność polskiej „dziesięciolatki” na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku, jej spadek w okresie ostatnich czterech miesięcy przekroczył już 0,65%, co niewątpliwie świadczy o bardzo wyraźnym kierunku polskiego długu w tym okresie.” – komentuje Krzysztof Orliński, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

„W dalszym ciągu pozostajemy optymistami, w kwestii zachowania się polskiego rynku długu w najbliższych tygodniach, przyglądając się uważnie między innymi kolejnym odczytom wskaźnika inflacji w Polsce, jak również komunikatom zza oceanu odnośnie ewentualnych ruchów na stopach procentowych.”- podsumowuje Krzysztof Orliński.

Warto dodać, że wszystkie Subfundusze z parasola Copernicus FIO utrzymują czołowe pozycje w horyzoncie trzyletnim, co wskazuje na powtarzalność wyników oraz przemyślaną strategię zarządzania, która procentuje przy długoterminowych inwestycjach. I tak :

Subfundusz Spółek  Wzrostowych: I miejsce ze stopą zwrotu 50,14%* przy średniej 14,51%*;
Subfundusz Płynnościowy Plus: I miejsce – 15,40%* przy średniej 9,33%*;
Subfundusz Skarbowy Plus: III miejsce – 15,21%* przy średniej 12,95%*;
Subfundusz Akcji: IV miejsce – 36,73%* przy średniej 14,51%*.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 30/09/2015 – 30/10/2015; 31/07/2015 – 30/10/2015; 31/10/2014 – 30/10/2015; 31/10/2012-30/10/2015
Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Copernicus Capital TFI S.A.

Źródło: Inwestycje.pl S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com