Reklamy
Fundusze

Subfundusz Spółek Wzrostowych Copernicus FIO wiceliderem w lutym 2016 w swojej grupie porównawczej

Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 5,47%* ponad dwukrotnie „pobił” w lutym średnią dla swojej grupy porównawczej wynoszącą 2,22%*. Świetne wyniki utrzymuje też w dłuższym horyzoncie czasowym – na przestrzeni ostatnich 36M uzyskał rezultat 27,32%*, co czyni go liderem zestawienia. Co ważne, średnia w grupie dla tego okresu jest ujemna i wynosi -2,88%*. Wysoką, 3. pozycję w grupie porównawczej w okresie 36M zajmuje też Copernicus Akcji.

„W lutym 2016 polskie akcje odrobiły część strat, które poniosły w wyniku światowej wyprzedaży, która od początku roku przetoczyła się przez wszystkie niemalże rynki. Odbicie na dużych spółkach doprowadziło indeks WIG 20 do spadkowej linii trendupoprowadzonej od maja 2015 r. Spadki na giełdzie, których pierwszym impulsem były wybory prezydenckie wPolsce, zniosły indeks największych spółek poniżej 1700 pkt pod koniec stycznia 2016 r. Od kilkunastu dni trwają próby pokonania tej linii trendu spadkowego. Naszym zdaniem dużą uwagę należy zwrócić w marcu na zachowanie polskich banków, chociażby z uwagi na zapowiadaną opinię KNF odnośnie kredytów walutowych. Pozytywne informacje z tego sektora mogłyby doprowadzić do rozpoczęcia kolejnej fali wzrostowej na polskiej giełdzie a tym samym pokonania istotnego oporu.

Pozytywnym liderem wśród dużych spółek w lutym oraz od początku roku jest KGHM, który wzrósł blisko 20 proc. w ostatnim miesiącu. Miedź oraz srebro od kilku tygodni tworzą wzrostowe korekty, w przypadku miedzi doszło nawet do przełamania spadkowej linii trendu od maja 2015. Cenę miedzi wspierają oczekiwania stymulacjigospodarki Chin, niskie zapasy oraz ograniczenia inwestycji przez koncerny wydobywcze. Przed nami ważne dla inwestorów spotkania banków centralnych w Europie i USA, których wyniki powinny nadać giełdom dalszy kierunek. Wysokie oczekiwania stawiane przed EBC przez rynki sugerują dużą zmienność przed oraz po 10 marca 2016 r.” – komentuje Jacek Wojton, Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus w lutym wypracował przyzwoity rezultat na poziomie 0,52%*, przy średniej w grupie referencyjnej 0,44%* i najsłabszym wyniku na poziomie -0,32%*.

„Najbliższy okres może być bardzo interesujący dla polskiego rynku długu. Roczny wskaźnik CPI wciąż pozostaje na ujemnych poziomach, podczas gdy stery w polityce monetarnej przejmuje nowa Rada Polityki Pieniężnej. Obecnie rynek oczekuje jednej lub dwóch obniżek stóp procentowych w tym roku, jednak czy te oczekiwania znajdą przełożenie na faktyczne decyzje RPP – nie wiadomo. Z pewnością ostatnie wzrosty cen ropy naftowej wyhamują tendencje deflacyjne, co w zestawieniu ze wzrostem PKB rzędu 3 – 3,5% może powstrzymać ewentualne redukcje poziomu stóp procentowych. Ponadto, jesteśmy tuż przed marcowymi spotkaniami dwóch kluczowych banków centralnych – FED i ECB. Ostatni wstępny odczyt wskaźnika inflacji konsumenckiej w Strefie Euro uplasował się na poziomie -0,2%, a więc poniżej konsensusu, co rozbudza oczekiwania na to, jakie dodatkowe kroki podejmie Mario Draghi. Po posiedzeniu grudniowym rynek był rozczarowany działaniami ECB, czy teraz będzie podobnie? I na koniec FED – jaki dalszy kurs w polityce monetarnej zostanie obrany za oceanem przekonamy się już w połowie marca.”  – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

4 marca 2016 r. zmienił się zarządzający Subfunduszem Dłużnym Skarbowym Plus. Obowiązki po Tomaszu Glinickim przejął Jacek Wojton, Dyrektor Departamentu Zarządzania Copernicus Capital TFI S.A., zarządzający Subfunduszem Spółek Wzrostowych i Subfunduszem Akcji.

Copernicus Capital TFI S.A.

Reklamy