Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mają szansę na zdobycie nawet 80% dofinansowania do projektów na rozwój działalności badawczo-rozwojowej. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla Mazowieckiego organizowane są trzy konkursy skierowane zarówno do dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Typy projektów, jakie mogą być zgłaszane w konkursie, to innowacje, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Tym razem aplikowanie umożliwiono także podmiotom, których działalność nie wpisuje się wprost w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje.
Mazowieckie Regionalne Programy Operacyjne umożliwiły przedsiębiorcom ubieganie się o uzyskanie dofinansowania w ramach trzech konkursów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. Łączna pula środków wynosi 28 000 000,00 euro, a maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Rozpoczęcie naboru zgłoszeń jest zaplanowane na 31 października 2016 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną.
Regionalne Programy Operacyjne stwarzają szansę zarówno dla dużych przedsiębiorstw w obszarze infrastruktury badawczej, jak i mniejszych projektów związanych z pracami badawczymi. W przypadku tych trzech konkursów umożliwiono aplikowanie również podmiotom, których działalność nie jest bezpośrednio związana z tzw. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, czyli najbardziej rozwojowymi dla danego regionu obszarami gospodarki.
Poszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów środków unijnych to nie jedyna zaleta konkursów. Liczą się także wysokości funduszy, jakie można pozyskać. Regionalne Programy Operacyjne to istotna szansa dla przedsiębiorstw z terenu mazowieckiego na pozyskanie stosunkowo dużych środków. Rywalizacja w  konkursach ogólnopolskich toczy się de facto o mniejszą pulę ze względu na wyodrębnienie ograniczonych zasobów dla danego regionu – w tym przypadku jest to tzw. „koszyk mazowiecki”. Dlatego poszukujący źródeł dofinansowania przedsiębiorcy nie mogą zapominać o możliwościach oferowanych konkretnym regionom.
Jan Kordasiewicz
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz

Zobacz również