Fundusze

Wynik netto Skarbiec Holding po trzech kwartałach wzrósł o 22% r/r

Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI – jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, po trzech kwartałach 2015 roku wypracował:

73,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – wzrost o 7% r/r
21,2 mln zł zysku operacyjnego EBIT – wzrost o 20% r/r
17,2 mln zł zysku netto – wzrost o 22% r/r

W skonsolidowanych przychodach Skarbiec Holding za trzy kwartały 2015, przychody z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami stanowią 56,5 mln zł (wzrost o 5% r/r), natomiast przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) stanowią 11,5 mln zł (wzrost o 18% r/r). Pozostałe przychody za trzy kwartały br. stanowiły 5,5 mln zł (+3% r/r).

„Podsumowanie wyników po trzech kwartałach tego roku wypada bardzo dobrze. W porównaniu rok do roku wyniki na poziomie operacyjnym i netto wzrosły o ponad 20%. Na wzrost skonsolidowanych przychodów miały wpływ systematycznie rosnące przychody z opłaty stałej oraz zrealizowane w pierwszym półroczu przychody z opłaty zmiennej. W trzecim kwartale, który jest pierwszym kwartałem roku obrotowego 2015/2016 Skarbiec Holding,  przychody w wysokości 20,8 mln zł pochodziły prawie w całości z opłaty stałej za zarządzanie.

Trudna sytuacja na rynku kapitałowym w trzecim kwartale miała wpływ na wyniki inwestycyjne funduszy, dlatego nie pobraliśmy opłaty zmiennej. W trzecim kwartale ubiegłego roku opłata zmienna została pobrana w wysokości ponad 4 mln zł. Wynik operacyjny wyniósł w trzecim kwartale tego roku 4,1 mln zł, a wynik netto 3,3, mln zł.

Na wyniki miały wpływ koszty rozpoczętej w trzecim kwartale restrukturyzacji Grupy Skarbiec Holding, które pomniejszyły wynik operacyjny w trzecim kwartale o ok. 0,5 mln zł” – mówi Marek Rybiec, prezes zarząduSkarbiec Holding S.A.

Rok obrotowy Skarbiec Holding rozpoczął się w lipcu 2015 i zakończy w czerwcu 2016 roku.

Na koniec trzeciego kwartału wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła ponad 14 mld zł, natomiast aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów wynosiły ok. 3,3 mld zł. Aktywa w funduszach akcyjnych, zarządzanych przez Skarbiec TFI, od stycznia do końca września tego roku, wzrosły o ponad 200 mln zł, czyli 15% od końca 2014r. W tym samym okresie Skarbiec TFI miał 267 mln zł napływów netto do funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych, które stanowiły 23% udział w napływach do działających w Polsce TFI bez własnej sieci dystrybucji i 5,6% udział w napływach do wszystkich TFI.

„Dobrą sprzedaż w 3 kwartale 2015 r. uzyskaliśmy w funduszach inwestujących w akcje zagraniczne,  w funduszach ze strategią absolutnej stopy zwrotu oraz w funduszach nieruchomości. Większa niepewność w odniesieniu do sytuacji na rynkach wzmacnia popularność rozwiązań o charakterze dywidendowym – takim funduszem jest Skarbiec Dochodowych Nieruchomości oraz rozwiązań o elastycznej strategii inwestycyjnej, do jakich należy Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji” – mówi Marek Rybiec.

Skarbiec Holding S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com