Reklamy
Gospodarka

Bank Światowy wspiera rozwój uboższych regionów Polski

Bank Światowy rozpoczyna prace nad nowym projektem mającym na celu wsparcie rozwoju uboższych regionów Polski poprzez lepsze wykorzystanie środków unijnych na lata 2014-2020. Do współpracy z ekspertami Banku Światowego, Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską zostały wybrane województwa podkarpackie i świętokrzyskie.

Projekt Banku Światowego jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej, która oprócz wybranych województw w Polsce obejmie także dwa regiony w Rumunii. Polska i Rumunia to pierwsze dwa kraje, w których przeprowadzany jest pilotaż. Jego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków unijnych i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym.

„Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać znajomość polskich uwarunkowań i nasze globalne doświadczenie dla wspierania rozwoju słabiej rozwiniętych regionów Polski” – mówi Arup Banerji, dyrektor regionalny Banku Światowego na Unię Europejską.

„Pomimo ogromnych postępów jakie Polska zrobiła w ostatnich latach, wciąż na szczeblu lokalnym istnieje pole do dalszej poprawy w zakresie konkurencyjności, innowacyjności czy przedsiębiorczości. Wierzymy, że przy odpowiednim wsparciu publicznym i przy użyciu właściwych polityk, uda się wydobyć ogromny potencjał, jaki drzemie w tych regionach i ich lokalnych społecznościach” – dodaje Arup Banerji.

W ramach projektu, eksperci Banku Światowego skupią się działaniach na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu, wspierania szkolnictwa zawodowego, rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i ułatwienia rozpoczynania działalności gospodarczej.

Wynikiem prac Banku Światowego ma być raport z rekomendacjami, który powstanie do połowy przyszłego roku. Ponadto, eksperci Banku Światowego będą wspierać lokalne władze województw podkarpackiego i świętokrzyskiego we wdrażaniu wspólnie wypracowanych zaleceń i rekomendacji. W województwach tych funkcjonują już grupy robocze dla poszczególnych obszarów projektu. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele lokalnej administracji, biznesu, sektora pozarządowego oraz eksperci Banku Światowego.

„W województwie świętokrzyskim wielkim wyzwaniem pozostaje kwestia nawiązania dobrych, partnerskich relacji pomiędzy szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy. Chcemy korzystać z dobrych praktyk innych europejskich krajów w tym zakresie. Ważnym zadaniem jest też wspieranie firm działających w ważnym dla nas sektorze energetycznym, a także ułatwienia zakładania działalności gospodarczej” – mówi Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

„Wierzymy, że projekt Komisji Europejskiej i Banku Światowego, realizowany przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, przyspieszy rozwój naszego regionu. Przede wszystkim zależy nam na zwiększeniu konkurencyjności firm. Chcielibyśmy także umożliwić lepsze, komercyjne wykorzystanie infrastruktury badawczej naszych dwóch uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej” – ocenia Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Pilotażowy program współpracy z województwami podkarpackim i świętokrzyskim jest kolejną inicjatywą Banku Światowego wspierającą rozwój polskich województw i miast. W latach poprzednich Bank Światowy pomagał władzom regionalnym i lokalnym m.in. w tworzeniu i przeglądzie wojewódzkich strategii rozwoju (województwa lubelskie i śląskie) oraz opracowywaniu strategii innowacji (województwo świętokrzyskie), w planowaniu zielonych rozwiązań transportowych (Białystok, Lublin) i we wzmacnianiu zdolności do długofalowego planowania i zarządzania finansami lokalnymi.

Grupa Banku Światowego

Reklamy