Gospodarka

BIG InfoMonitor: Najwyższe długi mają bankrutujący 36-45 latkowie

Ponad 2100 osób ogłosiło upadłość konsumencką w pierwszym roku obowiązywania nowych zliberalizowanych przepisów. Bankowezadłużenie niemal 60 z nich przekroczyło 1 mln zł. Wartość kredytów leżących u podstaw bankructwa w dużej mierze zależy od wieku – gdy 80-latek ma przeciętnie do oddania 28 tys. zł, u 40 latka jest to już 300 tys. zł – wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK.

Liczba upadłości konsumenckich ogłoszonych w 2015 r. pobiła na głowę statystyki z wielu poprzednich lat, kiedy to obowiązywały dużo bardziej restrykcyjne przepisy prawa w tym względzie. Co więcej decydujących się na ten krok przybywa z każdym miesiącem. W grudniu liczba opublikowanych informacji o osobach, które zdecydowały się na bankructwo po raz pierwszy przekroczyła 300.

Miesiąc

Kobieta

Mężczyzna

Suma końcowa

styczeń

1

1

2

luty

13

12

25

marzec

30

31

61

kwiecień

64

54

118

maj

96

61

157

czerwiec

139

99

238

lipiec

127

103

230

sierpień

112

82

194

wrzesień

132

106

238

październik

152

102

254

listopad

157

110

267

grudzień

188

143

331

Suma końcowa

1211

904

2115*

*liczba informacji opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Źródło: BIG InfoMonitor i BIK


Dochodzący już do 37 tysięcy, licznik pobrań poradnika na temat upadłości konsumenckiej zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka) uświadamia, że tematem interesuje się wielu Polaków.


Upadłości z kredytem i bez

W grupie ponad 2115 osób, które zdecydowały się na upadłość konsumencką, więcej niż co piąta osoba (20,7 proc.) w momencie jej ogłaszania nie miała żadnego bankowego kredytu. Nie oznacza to, że nie spłacałatakiego zobowiązania wcześniej, bowiem w chwili składania wniosku do sądu kredyt mógł już być w rękachfirmy windykacyjnej – odsprzedany wcześniej przez bank jako źle obsługiwany.

– Największą grupę – dwie na  pięć osób (39,6 proc.) stanowią posiadający od dwóch do czterech kredytów, uwzględniając poza kredytami gotówkowymi, ratalnymi i mieszkaniowymi również karty kredytowe czy limity kredytowe w koncie. Odsetek 18 proc. osób ma pięć lub więcej kredytów. Sytuacja się zmienia, bo w pierwszej fali upadłości, na początku 2015 roku niemal co trzecia bankrutująca osoba miała tak dużą liczbę zobowiązań – zwraca uwagę Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.


Podział według liczby posiadanych kredytów (proc.)

tabel

Udział w kwocie zobowiązań do spłaty według płci i wieku (proc.)

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

do 25 lat

0,53%

0,41%

0,48%

26 do 35 lat

18,00%

23,70%

20,40%

36 do 45 lat

40,90%

31,70%

37,00%

46 do 55 lat

23,60%

20,60%

22,40%

55 do 65 lat

14,20%

19,40%

22,40%

66 do 75 lat

2,60%

4,00%

3,20%

powyżej 75 lat

0,20%

0,20%

0,20%

suma kredytów (zł)

214 898 707

156 184 945

371 083 652

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

Przeciętne zadłużenie osób, które mają jeden kredyt lub więcej, wyniosło na koniec 2015 r. 221,3 tys. zł i w porównaniu z pierwszą połową roku wzrosło o 60 tys. zł. Średnio na osobę nieco większą kwotę winni są bankom mężczyźni niż kobiety, odpowiednio jest to 222,1 tys. zł i 220,7 tys. zł, co także jest pewną odmianą wobec wcześniejszych danych.  Najchętniej z upadłości korzystają 36-45 latkowie i jednocześnie ta grupa wiekowa ma najwyższe zadłużenie.


Upadłości w podziale na płeć i wiek (proc.)

Wiek

Kobieta

Mężczyzna

Razem

do 25 lat

0,9%

1,8%

1,3%

26 do 35 lat

16,80%

19,40%

17,90%

36 do 45 lat

29,90%

24,50%

27,60%

46 do 55 lat

22,60%

18,80%

21,00%

55 do 65 lat

19,70%

24,00%

21,50%

66 do 75 lat

8,50%

9,80%

9,10%

powyżej 75 lat

1,60%

1,60%

1,60%

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

– Najczęściej poprzez upadłość z pułapki nadmiernego zadłużenia wychodzą osoby między 36 a 45 rokiem życia, aktywne zawodowo, zazwyczaj z pełnią obowiązków rodzinnych, które najwyraźniej wzięły na swoje barki zbyt wiele. Jak widać sądy są gotowe dać im szansę na nowy start – mówi Mariusz Hildebrand. Z analizy BIK i BIG InfoMonitor wynika również, że nie tylko są grupą najczęściej sięgającą po upadłość, ale również, że mają najwyższe zobowiązania wobec banków. Przeciętnie na bankrutującego 36-45 latka przypadają kredyty o wartości niemal 297 tys. zł.

Dysproporcje pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi są w tym względzie  ogromne. Dla porównania osoby powyżej 65 roku życia mają do spłaty niecałe 78 tys. zł, a po 75 roku życia nawet mniej niż 28 tys. zł. Starsi zapewne zadłużeni są wyłącznie z tytułu kredytów konsumpcyjnych podczas gdy u 30, 40 latka mogą wchodzić w grę również kredyty mieszkaniowe.