Reklamy
Gospodarka

Ceny ropy i ataki terrorystyczne odbiją się na handlu w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej

Niski poziom cen oraz produkcji ropy naftowej, a także ryzyko związane z działalnością terrorystyczną tzw. Państwa Islamskiego mają obecnie największy wpływ na kraje omówione w najnowszym Country Report.

Według analityków Atradius, jednego z największych ubezpieczycieli należności, jeszcze w tym roku okoliczności te szczególnie odczują Arabia Saudyjska oraz Emiraty Arabskie. Na polepszenie sytuacji może liczyć Tunezja, choć w dalszym ciągu jest to kraj obarczony dużym ryzykiem ze względu na trwające zagrożenie terrorystyczne.

Po pierwsze obniżka cen ropy naftowej

Jak wynika z raportu, gospodarki opierające się na eksporcie ropy naftowej, takie jak Arabia Saudyjska oraz Emiraty Arabskie, również i w tym roku boleśnie odczują utrzymujące się niskie ceny za baryłkę „czarnego złota”. W obu przypadkach jest to czynnik bezpośrednio wpływający na tegoroczne prognozowane spowolnienie gospodarcze w tych krajach.

W Arabii Saudyjskiej, z 3,4 proc. wzrostu PKB w 2015 r., w tym roku powinien on oscylować wokół zaledwie 1,7 proc. Jest to efekt przede wszystkim zaniżonej względem ostatnich lat cen ropy, co bezpośrednio wpływa m.in. na stan finansów publicznych Arabii Saudyjskiej, a także destabilizacji sytuacji politycznej w Iraku i Jemenie. Z kolei w Emiratach Arabskich po raz pierwszy od 2011 r. tempo wzrostu gospodarczego może spaść poniżej 3,0 proc. – analitycy Atradius prognozują 2,0 proc. na koniec 2016 r. Zwracają uwagę, że ok. 70 proc. wytwarzanego PKB w tym kraju pochodzi z innych sektorów gospodarki, ale trwająca obniżka cen ropy pośrednio powoduje pogorszenie sytuacji także w pozostałych branżach.

Po drugie niestabilna sytuacja w regionie

Obok niższych dochodów z eksportu ropy naftowej, tematem najczęściej pojawiającym się większości krajów objętych najnowszym badaniem Country Report jest zagrożenie terrorystyczne i niestabilna sytuacja w regionie w związku z rosnącym w siłę tzw. Państwem Islamskim. Trwające konflikty w Syrii oraz Iraku, oddziałują na bezpieczeństwo Jordanii, co ma także przełożenie na stan jego gospodarki. Przykładowo Irak dotychczas był największym rynkiem eksportowym w tym kraju.

Brak stabilizacji w związku z atakami terrorystycznymi miał wpływ na stan gospodarki m.in. Tunezji. W 2015 r., po nasileniu się zamachów, gospodarka na koniec roku wzrosła tylko o 0,8 proc. Zagrożenie atakami fatalnie odbiło się przede wszystkim na jednej z głównych gałęzi gospodarki, czyli turystyce, a także popycie wewnętrznym. W raporcie Atradius prognozowany jest wzrost PKB o około 2,4 proc. na koniec 2016 r., ale z zaznaczeniem, że jeśli sytuacja polityczna w związku z zagrożeniem terrorystycznym ulegnie pogorszeniu, to ten rok również nie będzie można zaliczyć do udanych.

Pozostałe kraje optymistycznie, lecz ostrożnie

W pozostałych krajach ujętych w raporcie wzrost gospodarczy powinien utrzymać się tym samym poziomie, co w roku ubiegłym, jednakże mimo to nie są one pozbawione ryzyka związanego z wymienionymi wcześniej czynnikami. W przypadku Maroko powodem do zmartwień jest osłabienie się eksportu oraz susza, która dotknęła rolnictwo, stanowiące blisko 40 proc. rynku pracy w tym kraju. Z kolei Kuwejt cierpi z powodu niskich cen ropy oraz napiętych finansów publicznych, choć na razie udaje się je rekompensować pobudzaniem gospodarki poprzez m.in. inwestycje infrastrukturalne. Za to w Egipcie w ostatnich latach sytuacja polityczna znacznie się ustabilizowała, a pozytywną wiadomością dla całej gospodarki jest niedawne odkrycie największych przybrzeżnych złóż gazu ziemnego na Morzu Śródziemnym. Dla Algierii przywiduje się nieznaczny spadek wzrostu gospodarczego do poziomu 2,5 proc. (2,8 proc. w 2015 r.), głównie spowodowany cenami ropy, obok gazu ziemnego głównego produktu eksportowego. Ponadto problem stanowi niestabilna sytuacja w Libii oraz Mali, duży poziom bezrobocia oraz w dalszym ciągu duże upaństwowienie gospodarki.

– Kraje Bliskiego Wchodu oraz północnej części Afryki są zmuszone radzić sobie z obniżką cen surowców oraz niestabilną sytuacją w sąsiednich krajach. – powiedział Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius, oraz dodał – Atmosfera strachu związana z ewentualnymi zamachami terrorystycznymi nie sprzyja rozwojowi biznesu i ma katastrofalny wpływ na branżę turystyczną, kluczową np. dla Tunezji. Warto przeanalizować dokładnie obecną sytuację, zanim zdecydujemy się na współpracę z kontrahentem z kraju w tym regionie.

Atradius Country Report zawiera przegląd najważniejszych wskaźników ekonomicznych, a także lokalnej sytuacji politycznej i gospodarczej, wraz z wykazem kondycji poszczególnych sektorów i branż. W raporcie każdorazowo także przedstawiona jest klasyfikacja pod względem ryzyka politycznego w 10-stopniowej skali, tzw. Gwiazdek Atradius.

Analitycy Atradius przyjrzeli się gospodarkom z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej, tj. Algierii, Egipcie, Jordanowi, Kuwejtowi, Maroko, Arabii Saudyjskiej oraz Emiratom Arabskim. Pełną wersję raportu można znaleźć na stronie internetowej www.atradius.pl.

Atradius Credit Insurance N.V. SA Oddział w Polsce

Reklamy