Reklamy
Gospodarka

Coface zaktualizował oceny ryzyka sektorowego w 6 regionach świata

  • Ryzyka sektorowe wciąż rosną na rynkach wschodzących
  • Silne regionalne różnice utrzymują się: w 5 na 6 przypadków obniżenie ratingu nastąpiło na rynkach wschodzących
  • W Europie dynamiczna konsumpcja artykułów gospodarstwa domowego przyczynia się do rozwoju wielu sektorów
  • Stan sektorów w Wielkiej Brytanii pogarsza się i zależy od decyzji, które będą podjęte po Brexicie


W Europie sytuacja gospodarcza powoli się poprawia choć nadal występują problemy natury politycznej (Brexit)

Wzrost dynamiki konsumpcji artykułów gospodarstwa domowego odzwierciedla odbudowane zaufanie wśród gospodarstw domowych i firm w Europie Zachodniej. Wzrost ten pozwolił na zmianę klasyfikacji sektorów ICT oraz motoryzacyjnego do ryzyka niskiego (w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej). Wzrost rejestracjipojazdów jest korzystny dla producentów samochodów oraz firm sektora metalurgicznego. Chociaż metalurgia jest nadal kojarzona z wysokim ryzykiem, jej ocena wzrosła (przemysł samochodowy stanowi 12 proc. sektora, zaś przemysł budowlany 50 proc.). Umiarkowaną i potwierdzoną poprawę można było obserwować na początku roku w sektorze budowlanym. W połączeniu ze wzrostem pozwoleń na budowę w regionie (35 proc. w Hiszpanii, 12,5 proc. w Niemczech, 7,6 proc. we Francji średniej rocznej w marcu) doprowadziło to do zmiany klasyfikacji ryzyka sektora na ryzyko średnie.

Mimo pozytywnego trendu w wydatkach na artykuły gospodarstwa domowego, sektor tekstylny otrzymał niższąocenę z uwagi na wysoką konkurencję wewnętrzną. Średni segment branży pozostaje pod presją ze stronygłównych grup europejskich.

Chociaż region przyspiesza, trzy sektory pozostają pod obserwacją w Wielkiej Brytanii. W perspektywie krótkoterminowej, sektor budowlany (6,1 proc. PKB) otrzyma niższy rating z uwagi na rosnące ceny importu, co z kolei będzie spowodowane spadkiem wartości funta brytyjskiego. Sektory farmaceutyczny i motoryzacyjny mogą ucierpieć przez bariery wejścia, gdyż ich produkty należą do najczęściej eksportowanych (odpowiednio 7,8 proc. i 11,3 proc. exportu odpowiednio).


Zmiana pomiędzy rynkami wschodzącymi a rozwiniętymi

Ameryka Łacińska nadal kojarzona jest z najwyższym ryzykiem na świecie. Jej sektory energetyczny, metalurgiczny i budowlany posiadają najwyższą kategorię ryzyka (bardzo wysokie ryzyko). Jeśli chodzi o pozytywy, Brazylia, jak wiele innych krajów Ameryki Łacińskiej, cieszy się względną przewagą w zakresie produkcji pulpy papierowej wzmocnioną spadkiem reala wobec dolara w 2015 roku (-47 proc.). W pierwszych pięciu miesiącach 2016 roku brazylijski eksport wzrósł o 10 proc., obniżając ryzyka w sektorze papierowym i drzewnym (zmiana klasyfikacji na ryzyko średnie).

Wśród 12 sektorów przeanalizowanych przez Coface, sektor opieki zdrowotnej pozostaje najmniej ryzykownym w skali globalnej. Mimo pełnego wyzwań środowiska międzynarodowego, sektor korzysta z rosnącego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną w ekonomiach wschodzących oraz modelu biznesowego w ekonomiach zaawansowanych opartego na kompensatach. To zachęca firmy do inwestowania. Biorąc pod uwagę poziom rentowności obserwowany w Ameryce Północnej zmieniamy kategorię sektora farmaceutycznego na ryzyko bardzo niskie. Jednak wzrost w USA traci dynamikę w 2016 r. (1,8 proc.), a sprzedaż detaliczna spowalnia, odzwierciedlając obniżoną konsumpcję. Sektor tekstylny w Ameryce Północnej, dotknięty przez wspomniane spowolnienie, otrzymał obniżoną kategorię do wysokiego ryzyka.

Regiony zależne od ropy psują globalny trend

Chociaż zauważalne są mocniejsze trendy ekonomiczne, w niektórych regionach znajdują się wysoce zagrożone sektory.

Bliski Wschód, zależny głównie od eksportu ropy naftowej, przyjął politykę oszczędnościową, szkodliwą dla innych sektorów. Kroki te mają wpływ na działalność ekonomiczną zależną od dynamicznej konsumpcji w gospodarstwach domowych. Następstwa te są wynikiem niższych cen ropy naftowej, które doprowadziły do obniżenia dopłat do paliwa. Sektor motoryzacyjny, spożywczy, detaliczny oraz włókienniczy i odzieżowy otrzymały w następstwie kategorię wysokiego ryzyka.

Polityki nakładające cięcia wydatków publicznych miały także wpływ na wschodzące kraje azjatyckie. Jest to szczególnie widoczne w sektorze budowlanym, w którym poziom zadłużenia firm osiągnął rekordowe kwoty z uwagi na wzrost opóźnionych spłat dokonywanych przez klientów. Dlatego też sektor ten otrzymał obniżoną kategorię bardzo wysokiego ryzyka. Jednak przemysł agrospożywczy ma się lepiej i rozwija się dzięki nieznacznej poprawie cen produktów agrospożywczych.

Coface

Reklamy