Gospodarka

Działania Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego w Polsce

1 września weszła w życie  ustawa  o  podatku od sprzedażydetalicznej. Obecnie
Komisja Europejska poinformowała, że wszczyna procedurę o naruszenie prawa UE przez  Polskę  w  związku  z konstrukcją  podatku  (jego  progresją),  która  może powodować zróżnicowanie pomiędzy podatnikami.

Business  Centre  Club, opiniując projekt ustawy, zwracał uwagę, że wprowadzenie podatku niesie ryzyko sprzeczności z  prawem  UE,  a  podobne  podatki wprowadzone w  innych  krajach zostały skutecznie zakwestionowane,  bądź  zawieszone,  przez  Komisję  Europejską  ze  względu  na naruszenie zasady swobody przedsiębiorczości w ramach UE oraz ze względu na wystąpienie niedozwolonej pomocy publicznej.

Przypominamy poniżej stanowisko Business Centre Club.
Wprowadzenie dodatkowego podatku obrotowego płaconego przez sieci handlowe
oraz  sprzedawców  detalicznych  stanowić  będzie  dla  tego  sektora  nadmierne
obciążenie finansowe i przyniesie szereg negatywnych dla gospodarki i obywateli
skutków, w tym:

1.  W sytuacji występującej na rynku silnej konkurencji cenowej, rentowność sprzedaży w sektorze handlu jest bardzo niska  (średnio ok. 3,5 proc. w latach 2006-2013),  tj. kilkakrotnie niższa, niż w wielu innych sektorach, np. w deweloperskim, metalowym, telekomunikacyjnym  czy  energetycznym.  Projektowany  podatek  obrotowy  oznacza wprowadzenie dodatkowego (obok obowiązujących podatków VAT i CIT) podatku branżowego jedynie dla sektora handlu, w wysokości nie związanej z wynikami finansowymi  obłożonych  nim  podmiotów.  Stanowi  to  nieuprawnione  odejście  od zasady równego traktowania wszystkich sektorów przez system podatkowy.

…Więcej informacji w załączniku

Witold Michałek
ekspert BCC ds. makroekonomii

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com