Reklamy
Gospodarka

Fuzje i przejęcia w Polsce w trzecim kwartale 2016 roku

Eksperci FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań Virtual Data Room wspierających realizację złożonych procesów transakcyjnych, przez cały rok wspólnie z firmą doradczą Navigator Capital obserwują rynek M&A w Polsce, Europie i na świecie. Wnioski ze zgromadzonych danych dotyczące polskiej sceny transakcyjnej publikują w ramach raportów M&A Index Poland.

 
Polskie M&A czeka na przypływ
Oczekiwana fala fuzji i przejęć nie dotarła jeszcze do polskiego brzegu. Trzeci kwartał zamknął się zaledwie 33 transakcjami, o 20 mniej niż ubiegły, a łącznie trzy kwartały 2016 roku zanotowały 132. W ubiegłym roku trzeci kwartał mógł się pochwalić 66 kontraktami, a trzy kwartały 2015 r. wypracowały 177 transakcji, czyli o 26 proc. więcej niż w tym roku.
Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu do lat 2013-14 polski rynek M&A notuje ciągły, chociaż nieśmiały i chimeryczny wzrost. Przewidujemy, że stabilizacja na rynku zostanie utrzymana, a nawet liczba transakcji w Polsce w ostatnim kwartale 2016 roku możne wzrosnąć. Taką zależność obserwujemy od trzech lat. Zwykle czwarty kwartał był najmocniejszy pod względem ilości transakcji w stosunku do jego poprzedników.
Wartość transakcji nadal spada
Na tle rynku CEE, który notuje nadal spadek wartości i ilości transakcji, najlepiej radzą sobie Polska – pod względem ilości transakcji i Rosja – pod względem ich wartości. Europa Zachodnia notuje spadki ilości transakcji w porównaniu do 2015, ale także rekordy jeśli chodzi o ich wartość. Najlepiej radzi sobie Wlk. Brytania. Globalny rynek M&A notuje rekordowe transakcje: Dell kupuje EMC za 67 mld dol., a Microsoft – Linkedin za 26 mld dol.
 
13 transakcji z ujawnioną wartością poniżej 100 mln zł
Największa polska transakcja trzeciego kwartału to sprzedaż około 10 proc. akcji Pekao za 3,3 mld zł przez UniCredit. Z dostępnych informacji wynika, ze 13 transakcji z ujawnioną wartością to te, których wartość wyniosła poniżej 100 mln zł. Wśród transakcji z ujawniona cena, tylko 2 przekroczyły wartość 100 mln EUR. Dla porównania w Q1 były to trzy transakcje, a w Q2 – dwie. Od ponad 1,5 roku obserwujemy trend spadku wartości transakcji M&A w Polsce. W naszych zestawieniach dominują transakcje o wartości poniżej 100 mln złotych. Ten trend utrzymywał się w pierwszej połowie 2016 i zgodnie z naszym przewidywaniem początek drugiej połowy roku wygląda podobnie.
Najwięcej transakcji w sektorze ochrony zdrowia
W pierwszym półroczu 2016 r. najbardziej aktywne po stronie kupujących były firmy świadczące usługi finansowe oraz fundusze PE/VC, chociaż ci ostatni zdecydowanie rzadziej byli aktywni w regionie CEE w stosunku do 2015. Po stronie sprzedających dominowali inwestorzy prywatni, a obiektem przejęcia były najczęściej spółki z sektora Media/IT/Telekomunikacja. W Q3 po stronie podmiotów przejmowanych najwięcej było spółek z sektora ochrony zdrowia. Natomiast po stronie kupującej nadal dominują fundusze PE/VC, a także inwestorzy z sektora ochrony zdrowia.

Stronę sprzedającą nadal najczęściej reprezentują inwestorzy prywatni. Spodziewamy się, ze w drugiej połowie 2016 zwiększy się ilość transakcji w sektorze Telkom, IT oraz opieki zdrowotnej. Obszarem IT, w którym konsolidacja zdecydowanie przyspieszyła, jest cloud computing. Analitycy Forrestera donoszą, ze trend ten będzie się nasilał – zwłaszcza w bieżącym roku. Przewidują oni, ze trzech największych dostawców usług chmurowych – IBM, Amazon i Microsoft – będzie systematycznie poszerzać swoje strefy wpływów realizując politykę przejęć.

Virtual Data Room nadal wykorzystywany w transakcjach
Z dostępnych danych wynika, że w tym kwartale Virtual Data Room został użyty podczas 7 transakcji. Obserwacja rynku pozwala jednak założyć, że transakcji zorganizowanych z użyciem VDR było więcej, jednak niestety nie wszystkie firmy zdecydowały się poinformować o tym rynek.
To co możne studzić entuzjazm inwestorów na całym świecie to Brexit i wciąż niepewność dotycząca skutków jakie wywrze na UE. Niepewność widoczna jest na całym świecie. Poza rezultatem referendum w Wielkiej Brytanii, niepewność wywołują przewidywane od dłuższego czasu spowolnienie wzrostu gospodarczego Chin, kryzys migracyjny w Europie, a także, wybory w Stanach Zjednoczonych i zaostrzanie w wielu krajach polityki podatkowej względem korporacji.
FORDATA
Reklamy