Reklamy
Gospodarka

Geotrans podsumowuje udany II kwartał bieżącego roku

II kwartał 2016 roku okazał się dla Geotrans S.A, podmiotu zajmujący się gospodarką odpadową  w branży ochrony środowiska, kolejnym udanym okresem. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży i wypracowała bardzo dobre kategorie zysków.

Ponadto, Geotrans rozpoczął konsolidację przejętej w czerwcu Kompanii Elektrycznej, co dodatkowo wsparło rezultaty finansowe. Spółka podpisuje kolejne umowy na odbiór i zagospodarowywanie osadów ściekowych oraz ubocznych produktów spalania, czemu sprzyja rozwijający się rynek, ale i rosnąca pozycja konkurencyjna firmy.

W okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku Geotrans wypracował 3,3 mln zł, przy 0,7 mln zł wyniku EBITDA i 0,5 zł na poziomie zysku netto. Skonsolidowane przychody w I półroczu wyniosły 13 mln zł, przy 3,2 mln zł wyniki EBITDA i 2,1 mln zł na poziomie zysku netto. W ujęciu jednostkowym, wyłączając dane Kompanii Elektrycznej, sprzedaż Spółki w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2016 roku przekroczyła 8,5 mln zł, a EBITDA i wynik netto to odpowiednio 2 i 1,5 mln zł. Oznacza to wzrosty sięgające 175, 104 i 96 proc.

– Drugi kwartał 2016 roku jest kolejnym okresem, w którym prezentujemy bardzo dobre wyniki finansowe. Potwierdzają one solidne fundamenty Spółki i jej możliwości rozwoju. Dodatkowo poprzez przejęcie Kompanii Elektrycznej, w ujęciu skonsolidowanym wypadamy jeszcze lepiej, co świadczy o słuszności dokonanej akwizycji. Z optymizmem patrzę na kolejne miesiące. Sukcesywnie podpisujemy kolejne umowy i nadal mamy duże pole do wzrostu działalności, mimo że już po II kwartałach 2016 roku nasze rezultaty wynikowe są lepsze, niż w całym minionym roku – powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Spółka skupiająca się na trzech filarach – odbiorze komunalnych osadów ściekowych, usługach rekultywacji terenów zdegradowanych i zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania, w czerwcu nabyła pakiet 51 proc. Kompanii Elektrycznej, firmy inżynieryjno-projektowo-budowlanej. Krok ten pozwala Zarządowi Geotrans S.A. zbudować kompleksową ofertę dla branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, gdzie Spółka współpracuje z miejskimi oczyszczalniami ścieków.

– W okresie ostatnich miesięcy podpisaliśmy istotne kontrakty na odbiór odpadów w Chorzowie, Cieszynie, Katowicach i Wrocławiu. W zakresie rekultywacji terenów Geotrans podjął współpracę z miastem Krotoszyce. Cieszy nas poszerzanie portfolio klientów, jednak nadal mamy dużo pole do nawiązania kolejnych relacjibiznesowych – dodał Przemysław Weremczuk.

Zamiarem Spółki jest rozwój nie tylko organiczny, ale i poparty przejęciami. Pierwszym krokiem było nabycie większościowego pakietu Kompanii Elektrycznej. Natomiast w kwietniu 2016 roku Spółka podpisała term sheet dotyczący nabycia od 30,00-39,23 proc. akcji APANET S.A., podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech, który skupia się na branży systemów sterowania i kontroli zużyciamediów.

Geotrans S.A.

Reklamy