Gospodarka

Giełdowe Altus TFI S.A. notuje kolejny ósmy miesiąc wzrost wartości portfela – na koniec sierpnia br. aktywa przekroczyły 14,3 mld zł

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. kolejny miesiąc z rzędu kontynuuje wzrost wartości portfela. W sierpniu 2016 r. dzięki napływowi nowych środków od inwestorów oraz wypracowanym przez zarządzających dodatnim stopom zwrotu wartość aktywów netto zarządzanych przez giełdową spółkę zwiększyła się o 333 mln zł do 14,31 mld zł.

Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A. kontynuuje systematyczny wzrost wartości aktywów netto w zarządzaniu. Na koniec sierpnia br. WAN funduszy oraz portfeli asset management wynosiła łącznie 14 313,63 mln zł. Oznacza to, że w porównaniu z końcem lipca wzrosła o 2,38% (tj. o 332,93 mln zł), a od początku roku o 54,04% (tj. o 5 021,32 mln zł). Licząc rok do roku wartość portfela Altus TFI S.A. zwiększyła się o 61,04% (tj. o 5 425,34 mln zł). – W sierpniu odnotowaliśmy wzrosty aktywów niemal we wszystkich liniach biznesowych. Największy w usługach asset management oraz niededykowanych funduszach zamkniętych. Stabilnie rosły aktywa funduszy dedykowanych, skierowanych do wąskiej grupy inwestorów i produktów white label. Wyniki uzyskane w sierpniu pokazują, że mimo ciągle niestabilnej sytuacji na rynkach kapitałowych, inwestorzy nam ufają, czego dowodem jest systematyczny napływ nowych środków. W sumie od początku roku aktywa funduszy inwestycyjnych, które są naszym corn business, i zapewniają nam wyższe marże, wzrosły już o 2,08 mld zł. Miało to już pozytywny wpływ na rekordowy zysk netto w I półroczu 2016 r., i liczę, że przełoży się pozytywnie na wyniki finansowe spółki w kolejnych kwartałach – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Na koniec sierpnia 2016 r. Altus TFI S.A. wartość aktywów netto 78 funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. wyniosła 9 574,19 mln zł. W porównaniu z końcem lipca br. WAN zwiększyła się o 1,72% (tj. o 161,43 mln zł), od początku roku wzrosła o 27,74% (tj. o 2 079 mln zł), a licząc rok do roku o 45,6% (tj. o 2 998,51 mln zł). W lipcu 2016 r., według ostatnich danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez 40 sklasyfikowanych krajowych TFI zmniejszyła się licząc miesiąc do miesiąca o 1,38%, od początku roku o wzrosła o 2,37%.

Oznacza to, że Altus TFI S.A. w 2016 roku, podobnie jak i w poprzednich latach rozwija się znacznie szybciej niż rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, zwiększając w nim swój udział, awansując w rankingach. – Altus TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem, który nie korzysta ze wsparcia żadnej grupy kapitałowej, i rozwija się wyłącznie w oparciu o własne know-how. I choć obecna sytuacja na rynkach kapitałowych jest trudna, to dzięki systematycznemu wprowadzaniu do oferty produktów o strategiach o niskiej korelacji z indeksami giełdowymi, nasze aktywa systematycznie rosną. Realizowana przez nas konsekwentnie strategia dywersyfikacji portfela przynosi efekty –  na koniec I półrocza 2016 r. udało się nam wejść do pierwszej 10. największych TFI w Polsce, przy zachowaniu wysokiej zyskowności. W tym roku nasze aktywa rosły systematycznie z miesiąca na miesiąc, więc liczę, że do końca 2016 r. uda się nam utrzymać dobrą passę, co pozwoli nam umocnić pozycję w tym prestiżowym gronie – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

ATLUS TFI SA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com