Reklamy
Gospodarka

GPW wprowadza nowe kontrakty terminowe na akcje

19 września br. do obrotu zostanie wprowadzonych pięć nowych kontraktów terminowych na pojedyncze spółki notowane na Głównym Rynku Inwestorzy będą mieli możliwość zawierania transakcji na kontraktach opartych o akcje spółek: Grupa Azoty S.A., ING Bank Śląski S.A., Ciech S.A., mBank S.A., Kruk S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 19 września wprowadzi na ryneknowe kontrakty terminowe. Po rozszerzeniu oferty o 5 nowych instrumentów na GPW notowane będą 33 kontrakty na akcje spółek.

Wszystkie kontrakty będą miały ten sam mnożnik, wynoszący 100, tzn. na każdy kontrakt będzie przypadało 100 akcji. Wartość kontraktu jest obliczana jako iloczynkursu kontraktu i mnożnika.

– Kluczowe znaczenie dla nas ma dostosowanie oferty Giełdy do potrzeb inwestorów. Dlatego chociaż warszawski parkiet oferuje obecnie wiele zróżnicowanych instrumentów finansowych, regularnie wprowadza nowe produkty. Decyzja o wprowadzeniu nowych kontraktów terminowych jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów kontraktami na pojedyncze akcje. Instrumenty te są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza wokresach zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych. Niedawno, 5 września, padł historyczny rekord wolumenu kontraktów akcyjnych na sesję – 11873 szt. – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes GPW.

Obrót kontraktami na pojedyncze akcje jest wspierany przez animatorów rynku – polskie i zagraniczne instytucjefinansowe. Dzięki kwotowaniom animatorów inwestorzy w każdej chwili mogą otworzyć i zamknąć pozycję, co znacząco podnosi bezpieczeństwo obrotu tymi instrumentami. Dzięki dźwigni finansowej (mniejsza wymagana kwota na rachunku niż wartość inwestycji) kontrakty na akcje pozwalają na osiąganie wysokich zysków, choć przy większym niż w przypadku innych instrumentów finansowych ryzyku inwestycyjnym. Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane również przy zabezpieczaniu ryzyka strat na posiadanych w portfelu akcjach. Zachęcająca jest także niska wysokość prowizji od obrotu kontraktami terminowymi na akcje.

GWP

Reklamy