Reklamy
Gospodarka

GPW wprowadza zmiany w indeksach giełdowych

  • Od 1 października br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawiebędzie publikować subindeksy sektorowe w trybie ciągłym – co 60 sekund
  • Od 16 grudnia br. zmianie ulegnie kwalifikacja spółek do indeksudywidendowego

GPW w wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji wprowadza nowe zasady publikacji subindeksów sektorowych oraz zmienia zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv.

Obecnie Giełda oblicza 11 subindeksów sektorowych, które publikowane są trzy razy w ciągu dnia: o 11:15 (po pierwszym fixingu), o 15:15 (po drugim fixingu) i po zakończeniu sesji. Po zmianach subindeksy sektorowe będą publikowane w trybie ciągłym, w minutowych odstępach, od momentu rozpoczęcia sesji do jej zakończenia.

Indeks WIGdiv obejmuje obecnie 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 charakteryzujących się najwyższą stopą dywidendy w ostatnim roku, które w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzy razy wypłaciły dywidendę. Po zmianach, indeks będzie obejmował wszystkie spółki z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80, które w ostatnich 5 lat regularnie wypłacały dywidendę.

Indeks

Obecnie

Po zmianach

subindeksy sektorowe publikacja 3-krotnie w ciągu sesji publikacja w trybie ciągłym –
co 60 sekund
WIGdiv 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które co najmniej 3-krotnie w ciągu ostatnich 5 lat wypłaciły dywidendę wszystkie spółki z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, które regularnie w ostatnich
5 latach wypłaciły dywidendę

Wprowadzona przez GPW zmiana dot. subindeksów sektorowych umożliwi bieżące śledzenie koniunktury w poszczególnych branżach. Natomiast nowa kwalifikacja spółek do WIGdiv pozwoli na wyróżnienie tych emitentów, którzy prowadzą stabilną politykę dywidendową i regularnie dzielą się z akcjonariuszamiwypracowanym zyskiem. Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na oczekiwania uczestników rynku oraz natrendy występujące na innych giełdach – powiedziała Prof. Małgorzata Zaleska, prezes Zarządu GPW.

Subindeksy sektorowe będą publikowane w trybie ciągłym począwszy od 1 października br.

Nowe zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv zostaną zastosowane podczas rewizji rocznej indeksu, która będzie miała miejsce po sesji 16 grudnia br.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Reklamy