Gospodarka

Grupa Mercor po 1Q 2016/2017: Wzrost sprzedaży i zyskowności

Grupa Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po I kwartale roku obrotowego 2016/2017 (1.04.2016 – 30.06.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 60,7 mln zł wobec 51,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrostsprzedaży o blisko 19-proc.

Zysk EBITDA Grupy Mercor wzrósł do 5,9 mln zł z 3,9 mln zł rok wcześniej, z kolei zysk EBIT wzrósł do 4,2 mln zł z 2,3 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł do 3,6 mln zł z 1,2 mln zł, na co wpływ miały m.in. poprawa wyniku spółki rosyjskiej r/r o 1,1 mln zł (wobec straty rok wcześniej) związana głównie z realizacją kontraktów z poprzedniego roku wstrzymywanych z powodu braku przedpłat od klientów; rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz zysk w wysokości 0,6 mln zł wypracowany przez przejętą w II półroczu 2015 roku węgierską spółkę Dunamenti Tűzvédelem.

Grupa w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 pozyskała kontrakty o wartości 68,2 mln zł wobec 54,1 mln zł, co oznacza wzrost o 26 proc. r/r.

SPRZEDAŻ W POLSCE I NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Na wzrost poziomu przychodów Grupy w I kwartale 2016/2017 wpływ miało m.in. skonsolidowanie przychodów węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem (w wysokości 4,7 mln zł), która odpowiada za 9-proc. wzrost sprzedaży. Przychody Grupy, bez uwzględnienia Dunamenti Tűzvédelem, wzrosły o blisko 10%.

Grupa odnotowała w Polsce przychody w wysokości 29,0 mln zł wobec 31,5 mln zł rok wcześniej, co oznaczaspadek o blisko 8% r/r.

Sprzedaż na rynkach zagranicznych wzrosła o 61%, do 31,7 mln zł, z 19,6 mln zł. Największe dynamiki przychodów Grupa wypracowała w Rosji (+87%) oraz w Czechach i na Słowacji (+62%):

Na rynku rosyjskim Grupa w I kwartale 2016/2017 poprawiła sprzedaż o 4,4 mln zł, osiągając poziom 9,4 mln zł wobec 5,0 mln zł rok wcześniej.

Na rynku hiszpańskim Grupa odnotowała blisko 11-proc. wzrost sprzedaży (7,4 mln zł wobec 6,7 mln zł rok wcześniej). Spółka rozwija sprzedaż w Hiszpanii oraz sprzedaż eksportową m.in. do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Na rynku Czech i Słowacji sprzedaż wzrosła o 62%, do 4,0 mln zł z 2,5 mln zł rok wcześniej.

Na nowym dla Grupy rynku węgierskim, na którym Mercor realizuje sprzedaż swoich produktów dzięki przejęciu spółki Dunamenti Tűzvédelem, odnotowano przychody na poziomie 2,8 mln zł.  Dunamenti Tűzvédelem część sprzedaży realizuje także na rynkach zagranicznych, na których wcześniej Grupa Mercor nie była obecna, jak Bułgaria, Serbia czy Izrael.

W Rumunii sprzedaż wzrosła o blisko 58 proc., do 1,2 mln zł z 0,7 rok wcześniej.

Pierwszy kwartał roku 2016/2017 oceniamy pozytywnie. Widzimy efekty rozwoju sprzedaży naszych spółek zależnych. W ubiegłym roku obrotowym podjęliśmy szereg działań mających na celu dalszy rozwój działalności.Wśród nich są m.in. rozwijanie sprzedaży na rynkach zagranicznych; przejęcie węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem, które poszerzyło naszą ofertę i umożliwiło cross-selling. Działalność spółki rosyjskiej ograniczyliśmy do kluczowych produktów. W I kwartale spółka rosyjska przyniosła znaczną poprawę wyniku, co było związane głównie z realizacją kontraktów z poprzedniego roku obrotowego wstrzymywanych z powodu braku przedpłat od klientów – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Pozycję eksportową Grupy dodatkowo wzmacnia słabszy złoty. Warto także wspomnieć, że w sierpniu 2016 roku wypłaciliśmy naszym akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,51 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 5,56%, czyli przekraczającym średnią rynkową – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

“MERCOR” S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com