Reklamy
Gospodarka

Grupa Recykl w II kwartale wypracowała dobre wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl, największego w Polsceproducent granulatów gumowych z przerobu opon, w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku po raz pierwszy kwartalnie przekroczyły 10 mln zł, przy zysku netto rzędu 1 mln zł.

Poszczególne kategorie zysków są zbliżone do odnotowanych w rekordowym okresie sprzed roku. Zostały one uzyskane w środowisku spadku cen produktów oferowanych przez Spółkę, co było kompensowane wzrostem wolumenów sprzedaży, szczególnie w obszarze paliw alternatywnych i usług recyklingu i odzysku.

W II kwartale 2016 roku zysk EBITDA wyniósł 2,53 mln zł (wobec 2,79 mln zł rok wcześniej). Z kolei wyniki półroczne pokazują wzrost sprzedaży r/r do 19,49 mln zł (17,45 mln zł rok wcześniej), przy zysku EBITDA i netto rzędu 4,55 i 1,47 mln zł (w porównaniu do 4,52 i 1,5 mln zł. w I półroczu 2015 roku). Ubytek marż wynika z nieco większej dynamiki wzrostu kosztów w relacji do przychodów.

–II kwartał bieżącego roku był dla Spółki okresem dobrym, choć mierzyliśmy się ze spadkiem cen rynkowychnaszych wyrobów. Mimo to zwiększyliśmy skalę naszego działania i odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe. W ramach naszego asortymentu, cieszy istotny wzrost sprzedaży usług odzysku i recyklingu opon – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A.

W okresie kwiecień-czerwiec 2016 roku większość przychodów stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon (5,94 mln zł, -7,7 proc. r/r), a następnie wykonywanie usług odzysku i recyklingu (1,99 mln zł, +329,2 proc. r/r) i prowadzenie zbiórki opon na zlecenie (0,82 mln zł, -33,9 proc. r/r). Pozostałe przychody (usługi transportowe, sprzedaż towarów i materiałów, pozostała sprzedaż) wyniosły 1,83 mln zł i były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, szczególnie w zakresie usług transportowych (0,58 mln zł, +77 proc. r/r)

Grupa Recykl S.A.

Reklamy