Reklamy
Gospodarka

Liczba najbogatszych osób (UHNWI) na świecie zmniejszyła się o 3% w 2015 r.

Liczba osób zaliczanych do grupy UHNWI (Ultra High-Net Worth Individual – bardzo zamożne osoby fizyczne, których aktywa netto wynoszą lub przekraczają równowartość 30 mln USD) spadła w ubiegłym roku o 3% do 187 500* na świecie (z 193 100 w 2014) – wynika z danych New World Wealth opracowanych dla Knight Frankna potrzeby „Wealth Report”.

Jednak w porównaniu z 2005 rokiem, gdy liczba osób najbogatszych na świecie (UHNWI) wynosiła 116 800, odnotowano wzrost na poziomie61%.

Prognozy długoterminowe przewidują, że w nadchodzącej dekadzie nastąpi wzrost liczby bardzo zamożnych osób (UHNWI) o 41%, do 263 500. Tempo wzrostu ma być jednak znacznie wolniejsze w porównaniu z ubiegłym dziesięcioleciem.

Gráinne Gilmore, Dyrektor Działu Badań Rynku Mieszkaniowego w Knight Frank UK, komentuje: „Pomimo długoterminowego trendu wzrostowego, dane z 2015 roku wskazują na pierwszy od czasów kryzysu finansowego roczny spadek liczby najbogatszych osób na świecie. W ubiegłym roku tylko w 34 z 91 krajów, dla których gromadzone były dane, zanotowano wzrost liczby osób zaliczanych do UHNWI.”

Zaobserwowana w 2015 roku tendencja spadkowa odzwierciedla wolniejszy wzrost ekonomiczny oraz mniejszą stabilność gospodarczą, czego wyrazem jest również ciągły spadek cen ropy. Zmiany kursów walut zaostrzyły spadki wartości aktywów netto wyrażanych w dolarach amerykańskich dla wielu spośród osób zaliczanych do grupy UHNWI.

Andrew Amoils, Dyrektor Działu Badań w New Work Wealth, komentuje: „2015 okazał się słabszym rokiem dla światowej populacji UHNWI. Było to przede wszystkim konsekwencją spadku na amerykańskich rynkachkapitałowych. Zwolniło także tempo tworzenia nowych firm, zwłaszcza w Europie i Ameryce Łacińskiej”.

„Słabe wyniki Afryki w ciągu ostatniego roku są konsekwencją spadku cen surowców oraz utraty zaufania wśródprzedsiębiorców operujących na dużych rynkach afrykańskich tj. RPA, Nigeria czy Egipt.”

Pod względem geograficznym, grupa UHNWI jest najliczniej reprezentowana w Ameryce Północnej, gdzie liczy 69 300, a następnie w Europie i Azji (odpowiednio 46 200 i 41 100).

Stan ten ma jednak ulec zmianie w ciągu nadchodzącej dekady. Według prognoz Azja wyprzedzi Europę i w ciągu następnych 10 lat stanie się drugim pod względem liczebności ośrodkiem skupiającym najwięcej osób z grupy UHNWI.

Kraj

Populacja UHNWI w 2005 r.

Populacja UHNWI w 2015 r.

Prognoza populacji UHNWI
w 2025 r.

Zmiana 2005-2015

Prognozowana zmiana
2015-2025

Ameryka Północna

51 934

69 283

90 247

33%

30%

Europa

32 073

46 191

58 465

44%

27%

Azja

17 531

41 072

67 999

134%

66%

Bliski Wschód

4 712

8 910

13 763

89%

54%

Australazja

1 630

3 795

5 179

133%

36%

Ameryka Łacińska i Karaiby

5 279

9 492

13 380

80%

41%

Afryka

1 602

2 620

3 933

64%

50%

Rosja i WNP

2 039

6 105

10 517

199%

72%

Świat

116 800

187 468

263 483

61%

41%

„Wealth Report” zawiera również dane dotyczące pozostałych przedziałów zamożności, włączając w to populacje milionerów oraz, po raz pierwszy, multimilionerów, których definiujemy jako posiadaczy aktywów netto przekraczających równowartość 10 milionów USD.

Obecnie liczba osób należących do światowej populacji milionerów liczy 13 mln w porównaniu z 2005 rokiem, gdy było ich 8,7 mln. Przewiduje się wzrost populacji milionerów o ponad 1 milion w ciągu następnej dekady w każdym z wyszczególnionych regionów – Azja (+1,6 mln), Ameryka Północna (+1,4 mln ) oraz Europa (+1 mln). Światowa populacja milionerów dysponuje obecnie aktywami netto o łącznej wartości 66 bln USD, według danych New World Wealth. Przewiduje się, że przed końcem 2025 Azja i Ameryka Północna będą mieć na swoim obszarze niemal tę samą liczbę miliarderów (odpowiednio 832 and 840).

Raport zawiera informacje na temat przeciętnego wieku właścicieli aktywów netto o wartości równej bądź większej 10 mln USD. Podczas gdy większość multimilionerów z krajów rozwiniętych, takich jak UK czySzwajcaria, jest w wieku średnim i wyższym (pięćdziesięciolatkowie i sześćdziesięciolatkowie), przeciętny wiek multimilionerów w krajach rozwijających się jest zauważalnie niższy. Wskazuje to na możliwość pomnażania majątku w gospodarkach szybko rozwijających się, jak i na wzrost światowego handlu i mobilności.

* Wszystkie liczby zamieszczone w niniejszej publikacji są zaokrąglone do stu. W celu uzyskania dokładnych wartości prosimy oskorzystanie z tabeli w „Wealth Report” bądź o kontakt z press@knightfrank.com

Knight Frank

Reklamy