Gospodarka

Polska wśród gospodarek wschodzących o największych możliwościach rozwoju dla biznesu

Cofane przeanalizował sytuację 34 krajów rozwijających się, co pozwoliło na sprawdzenie potencjału gospodarczego badanych państw. Badaniem objęto rynki największe – takie jak Chiny czy Indie poprzez Turcję, Polskę, Tajlandię – ale także te mniejsze, jak Węgry i Czechy. Wśród przebadanych krajów tylko cztery spełniły trzy podstawowe kryteria:
wzrost konkurencyjności cenowej
bezpieczny poziom zadłużenia przedsiębiorstw
umiarkowane ryzyko polityczne
Są to: Czechy, Polska, Chile i Tajlandia.

Dlaczego rodzima gospodarka tak dobrze sobie radzi

„Polska gospodarka wyróżnia się na tle spowalniających krajów rozwijających się. Stabilne fundamenty i zrównoważony wzrost gospodarczy zapewniają dobre otoczenie makroekonomiczne dla działalności przedsiębiorstw. Jednocześnie polski biznes korzysta na konkurencyjności naszego eksportu wspieranego komfortowym poziomem kursu walutowego. Polskie przedsiębiorstwa w dużym stopniu korzystają z własnego finansowania przy rozwoju biznesu, a relatywnie bezpieczny poziom zadłużenia sektora przedsiębiorstw sięgający 46 proc. PKB nie ogranicza możliwości ich dalszego rozwoju” – powiedział Grzegorz Sielewicz, głównyekonomista Coface w Europie Centralnej.

Republika Czeska, Polska, Chile i Tajlandia najbliższe ożywienia w eksporcie
Gospodarki te mają solidne tempo wzrostu, umiarkowane poziomy zadłużenia publicznego, a zależność ich eksportu od pozostających w trudnościach innych krajach rozwijających się jest niska. Niemniej jednak, kraje te nie są zupełnie odporne na ryzyka. W przypadku Polski zagrożeniem jest wprowadzenie niekorzystnych rozwiązań dla biznesu, jak podatki sektorowe, a także ewentualny wzrostu ryzyka politycznego.

Gospodarki rozwijające się skorzystały na osłabieniu ich walut, co zwiększyło ich konkurencyjność. Największe korzyści osiągnęły kraje z dużym udziałem towarów przetworzonych w eksporcie, a mniejsze te opierające działalność eksportową na surowcach, gdzie wartość dodana jest niska. Jednak z deprecjacji nie skorzystały gospodarki, których waluty są powiązane z zyskującym na wartości dolarem amerykańskim – realny efektywny kurs walutowy wzrósł od 2013 r. w przypadku Chin, Wietnamu, Ekwadoru, Egiptu czy Arabii Saudyjskiej.

Gospodarki wschodzące spowalniają

Kryzys finansowy zapoczątkowany upadkiem banku Lehman Brothers w 2008 r. przyczynił się do znacznego wzrostu ryzyka w gospodarce globalnej. Sytuacja w krajach bardziej zaawansowanych gospodarczo stała się mniej korzystna, głównie za sprawą znacznego zwiększenia długu publicznego oraz mizernego wzrostu gospodarczego. Z kolei kraje rozwijające się, po trudnym roku 2009, odzyskały potencjał wzrostu i już w 2010 r. ich średni wzrost gospodarczy sięgnął 7,2 proc. Jednak od tego czasu gospodarki wschodzące spowalniają. Tempo wzrostu gospodarczego osłabiło się o połowę, znacznie wzrósł poziom zadłużenia oraz ekspozycja na ryzyko kursowe. Zawirowania gospodarcze w krajach rozwijających pozostają aktualnym zagrożeniem dla ich rozwoju.

Jednocześnie spowolnienie największej gospodarki na świecie (pod względem PKB mierzonego parytetem siły nabywczej) – Chin – ma wpływ na wiele innych gospodarek, podobnie jak zmiana kierunku polityki pieniężnej w USA, czy niskie ceny surowców, które stanowią istotną część przychodów eksportowych wybranych krajów wschodzących.

Przedsiębiorstwa w gospodarkach wschodzących mają kłopoty z pozyskaniem finansowania

Poza oceną konkurencyjności istotnym kryterium jest również możliwość pozyskania finansowania, które pozwala przedsiębiorstwom rozwijać nowe inwestycje i tym samym przyczyniać się do zwiększenia udziałurynkowego i zasilać wzrost gospodarczy kraju. Pomimo że tempo wzrostu gospodarczego spowalniało, firmy w gospodarkach wschodzących znacznie zwiększyły swoje zadłużenie na przestrzeni ostatnich lat (4,5-krotny wzrost w latach 2004-2014), ograniczając w wielu przypadkach swoją zdolność kredytową do dalszego wsparcia finansowaniem zewnętrznym. Dostęp i warunki kredytowe uległy pogorszeniu w krajach rozwijających się w porównaniu z ubiegłymi latami, a jedyny wyjątek stanowi region Europy Środkowo-Wschodniej. W pełnej ocenie potencjału rozwoju krajów wschodzących należy także uwzględnić czynniki niepewności politycznej, warunkujących możliwość ożywienia gospodarczego i mogących wpływać na odkładanie decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa. Nasz model oceny tego kryterium uwzględnia nie tylko presję społeczeństwa na wprowadzenie zmian, ale także możliwość ich przeprowadzenia.

Grupa Coface

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com