Reklamy
Gospodarka

Rynek magazynowy a rynek nieruchomości handlowych w Polsce – dywergencje w pierwszym kwartale 2016 roku

Zgodnie z raportem Colliers International „Polska Market Insights” pierwszy kwartał 2016 roku stał pod znakiem kontynuacji dynamicznego rozwoju rynku magazynowego w Polsce. Wzmożona aktywność inwestorów była obserwowana zarówno po stronie podaży nowoczesnej powierzchni magazynowej jak i popytu zgłaszanego na nią. Na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy, w ramach 26 zakończonych projektów dostarczono na rynek ok. 445 tys. mkw powierzchni magazynowej klasy A, co stanowiło ponad 45% łącznej powierzchni magazynowej wybudowanej w całym 2015 roku. Ponadto na koniec marca w budowie znajdowały się obiekty o łącznej powierzchni ok. 729 tys. mkw.

W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku podpisano umowy najmu opiewające łącznie na 680 tys. mkw powierzchni magazynowej. Przedmiotem zawartych umów były zarówno istniejące powierzchnie magazynowe, jak również te niezakończone. Spośród wspomnianych 729 tys. mkw powierzchni znajdujących się w budowie na koniec marca, ponad połowa została już wynajęta. Wysoka aktywność deweloperów w pierwszym kwartale bieżącego roku połączona z istotnym udziałem najmu powierzchni niezakończonej w całkowitej podażydoprowadziły do wzrostu średniego wskaźnika pustostanów na największych rynkach w Polsce do poziomu 5,8% względem 4,6% na koniec 2015 roku. Wzrost wskaźnika pustostanów dotyczył głównie dużych ośrodków logistycznych (w tej grupie jedynie rynek Górnego Śląska odnotował spadek odsetka pustostanów). Mniejsze ośrodki cechują się nadal niskimi wskaźnikami powierzchni niewynajętej, a rosnące zainteresowanie najemców i deweloperów tym obszarem rynku nadal jest zauważalne.

Analizując poszczególne regiony, na szczególną uwagę zasługuje utrzymująca się wysoka aktywność rynku magazynowego na Górnym Śląsku. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej zgromadzonej w tym regionie jest najwyższa z wszystkich rynków regionalnych z pominięciem Warszawy, przy średnim wskaźniku pustostanów na poziomie blisko dwukrotnie niższym niż wskaźnik powierzchni niewynajętej w stolicy.

Obserwowany w ostatnim czasie dynamiczny rozwój rynku magazynowego nie powinien zostać zakłócony również poprzez projektowane przez Rząd zmiany w prawie dotyczącym obrotu ziemią. W krótkim terminie sytuacja i aktywność deweloperów wydaje się być niezagrożona z uwagi na posiadane przez nich znaczne rezerwy ziemi zabezpieczone pod inwestycje.

W przeciwieństwie do rynku magazynowego na rynku nieruchomości handlowych w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku obserwujemy zastój. Po bardzo dobrym 2015 roku, kiedy to deweloperzy dostarczyli na rynek 623 tys. mkw nowoczesnej powierzchni handlowej, uzupełniając tym samym całkowite zasoby, które w skali całego kraju sięgnęły blisko 11 mln mkw, pierwszy kwartał 2016 roku przyczynił się do nieznacznego zwiększenia całkowitej podaży. Do użytku we wspomnianym okresie zostało oddane jedynie 30 tys. mkw powierzchni. Rekordowych wolumenów nie można również spodziewać się w kolejnych trzech kwartałach 2016 roku. Na koniec marca w trakcie budowy znajdowały się inwestycje opiewające łącznie na ok. 600 tys. mkw powierzchni, z czego ok. 60% powinno zostać ukończone jeszcze w bieżącym roku.

Zakładając, że przedstawione szacunki są trafne, łączna podaż w 2016 roku powinna być o ponad jedną trzecia niższa niż w ubiegłym roku. Pozytywnym aspektem obserwowanym na rynku jest utrzymujący się niski wskaźnik pustostanów, który w skali całego kraju wynosi niewiele ponad 3%, a w dużych aglomeracjach nawet mniej. W tych obszarach rynku obserwujemy również wzmożoną aktywność deweloperów – z całej puli rozpoczętychinwestycji ok. 75% przypada na centra handlowe położone w dużych aglomeracjach.

Obserwowane spowolnienie, mierzone wielkością obecnej i planowanej do końca tego roku podaży obiektów handlowych prawdopodobnie doprowadzi do zmniejszenia poziomu powierzchni niewynajętej, co w kolejnych okresach może zachęcać deweloperów do wzrostu aktywności. Intensyfikacja dalszego rozwoju tego segmentu rynku w Polsce będzie z pewnością uzależniona od szybkości rozwoju naszej gospodarki, jak również zainteresowania zagranicznych marek obecnością na polskim rynku handlowym.

Adrian Gabzdyl
Doradca Inwestycyjny
Time Asset Management S.A.

Reklamy