Reklamy
Gospodarka

Styczeń 2016 r. na rynkach TGE

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynkuterminowym dla energii elektrycznej w styczniu 2016 r. wyniósł 11 755 041 MWh. Jest to drugi najwyższy styczniowy wolumen na rynku energii w historii TGE.

Na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu br. wolumen obrotuwyniósł 9 208 606 MWh, w porównaniu do 11 463 361 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W styczniu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł  2 546 435 MWh, przewyższając wolumen z poprzedniego miesiąca o 3,7 proc. Był to drugi najwyższy wolumen dla stycznia na tym rynku TGE.

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w styczniu br. 174,83 zł/MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 35,85 zł/MWh (138,98 zł/MWh w grudniu ubiegłego roku). W skali rocznej cena ta wzrosła o 27,56 zł/MWh (147,27 zł/MWh w styczniu 2015 r.). Na RTT odnotowano znacznie niższe ceny niż na początku roku 2015. W styczniu 2015 r. średnioważona cena dla kontraktu BASE_Y-17 wyniosła 181,80 zł/MWh, w grudniu roku 2015 – 163,06 zł/MWh, natomiast w styczniu 2016 r.– 162,83 zł/MWh.

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny
w styczniu 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny
w styczniu 2015 (MWh)

razem

11 755 041

14 317 074

RDB

8 779

5 289

RDN

2 537 656

2 848 425

RTT

9 208 606

11 463 361


Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w styczniu br. 3 778 925 MWh i był niższy o 10 proc. w skali rocznej.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w styczniu br. 114,77 zł/MWh, spadając w skali miesiąca o 0,84 zł/MWh, a w stosunku do ubiegłego roku aż o 42,65 zł/MWh (157,42 w styczniu 2015 r.).

Prawa Majątkowe dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
w styczniu 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny
w styczniu 2015 (MWh)

razem

3 778 925

4 199 142

zielone certyfikaty

1 835 609

2 506 622

obrót sesyjny RPM

393 702

490 890

obrót pozasesyjny RPM

1 441 907

2 015 733

żółte certyfikaty

528 260

366 678

obrót sesyjny RPM

163 207

210 058

obrót pozasesyjny RPM

365 053

156 620

czerwone certyfikaty

1 400 219

1 214 531

obrót sesyjny RPM

174 814

278 312

obrót pozasesyjny RPM

1 225 405

936 218

fioletowe certyfikaty

14 837

111 311

obrót sesyjny RPM

14 285

23 318

obrót pozasesyjny RPM

552

87 993

Praw Majątkowe dlaefektywnościenergetycznej

Wolumen miesięczny
w styczniu 2016 (toe)

Wolumen miesięczny
w styczniu 2015 (toe)

razem (białe certyfikaty)

41 418

3 159

obrót sesyjny RPM

39 973

3 159

obrót pozasesyjny RPM

1 445

0

Gwarancje Pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
w styczniu 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny
w styczniu 2015 (MWh)

Gwarancje Pochodzenia

51 974

0

Gaz ziemny

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w styczniu br. 3 688 211 MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 88,5 proc., a w skali rocznej aż o 280,3 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 3 047 760 wzrastając w skali miesięcznej o 449,5 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego osiągnął wartość 640 451 MWh, wzrastając w stosunku do poprzedniego miesiąca o 54,3 proc.

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w styczniu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 9 327 823 MWh w porównaniu do 11 332 665 MWh w styczniu ubiegłego roku.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 5 639 612 MWh. w porównaniu do 10 362 860 MWh w styczniu ubiegłego roku.

Średnioważona cena na RDNiBg w styczniu 2016 r. wyniosła 72,74 zł/MWh (wzrost w stosunku do grudnia 2015 r. o 1,85 zł/MWh), natomiast w styczniu 2015 r. 98,21 zł/MWh. Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 w styczniu 2016 r. osiągnęła ona wartość 70,83 zł/MWh (spadek w stosunku do grudnia 2015 r. o 6,88 zł/MWh), przy czym rok wcześniej było to 103,59 zł/MWh.

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny
w styczniu 2016 (MWh)

Wolumen miesięczny
w styczniu 2015 (MWh)

razem

9 327 823

11 332 665

RDBg

640 451

415 117

RDNg

3 047 760

554 688

RTT

5 639 612

10 362 860


Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 68 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2561 członków rejestru. W styczniu 2016 r. przybyło 22 kolejnych.

TGE

Reklamy