Reklamy
Gospodarka

TGE uruchamia Rynek Dnia Następnego gazu dla polskiego odcinka gazociągu jamalskiego

1 marca br. TGE uruchomi notowania na Rynku Dnia Następnego gazu w zakresie instrumentów SGT dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT Jamał – Europa). Utworzeniu nowego rynku towarzyszy wprowadzenie indeksu dla transakcji na instrumentach SGT – TGEsgtDA.

1 marca 2016 r. wejdą w życie zmiany do Instrukcji Ruchu i EksploatacjiSieci Przesyłowej polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa (IRiESP-SGT), przewidujące wprowadzenie punktuwirtualnego umożliwiającego realizację transakcji zawieranych w zakresie instrumentów SGT na giełdzie towarowej prowadzonej przez TGE.

Uruchomienie notowań na RDNg dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych polega na wprowadzeniu do obrotu giełdowego nowego instrumentu: SGT_BASE_DD-MM-RRRR.Transakcje zawarte na tym instrumencie będą dotyczyły realizacji dostaw gazu ziemnego wysokometanowego przesyłanego w obszarze SGT.

Transakcje w zakresie instrumentów SGT będą mogły zawierać wszystkie podmioty, które uzyskają przydział zdolności dla punktu wirtualnego dla SGT (PZ – SGT). Wnioski o świadczenie usług przesyłania SGT są dostępne na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Szczegółowe Zasady Obrotu i Rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu w brzmieniu obowiązującym od 1 marca 2016 r. uwzględniającym powyższe zmiany są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE.

TGE

Reklamy