Reklamy
Gospodarka

Trendy w edukacji w 2016 roku

Edukacja ciągle się zmienia – każdego roku pojawiają się skuteczniejsze metody zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Nowe technologie dodatkowo przyspieszają te procesy.

Warto wiedzieć, jakie trendy będą ważne w edukacji w najbliższejprzyszłości. Swoimi prognozami dzieli się Kirill Bigai, współzałożyciel platformy do wyszukiwania korepetytorów Preply.com.

Dużo więcej nowych technologii w edukacji

Twórcy raportu  „Education Technology (Ed Tech) and Smart Classrooms Market – Global Forecast to 2020” szacują wartość globalnego rynku nowych technologii tworzonych z myślą o edukacji na prawie 43 miliardy dolarów. Według ich prognoz wartość rynku podwoi się w ciągu zaledwie pięciu lat i w 2020 roku wyniesie ponad 93 miliardy dolarów.

Korepetycje online dla dorosłych, którzy chcą podnieść umiejętności zawodowe

Aby utrzymać swoją wartość na rynku pracy dorośli muszą nieustannie się uczyć. Szczególnie dotyczy to umiejętności związanych z obsługą oprogramowania, jak pakiety biurowe (np. Word, Excel), edytory multimediów, czy narzędzia do projektowania (np. AutoCAD). W przypadku korepetycji online przydatna okazuje się powszechnie dostępna funkcja współdzielenia ekranów – uczeń wykonuje ćwiczenia na swoim komputerze, a nauczyciel to obserwuje i może na bieżąco reagować.

Nauka w drodze

Upowszechnienie się urządzeń mobilnych z dostępem do internetu sprawia, że nauka nie musi odbywać się już tylko w szkole lub miejscu umówionym z korepetytorem, ale także np. w podróży. Nie jest to zupełnie nowe zjawisko, ale w 2015 roku w Polsce ilość ludzi z dostępem do mobilnego internetu jest już tak duża, że warto inwestować w tworzenie edukacyjnych aplikacji mobilnych. Ponadto instytucje edukacyjne dostrzegły trend mobile i przebudowują swoje zasoby, aby były łatwiej dostępne na urządzeniach przenośnych.

Dalsza popularyzacja modelu edukacji opartej o kompetencje

Efekty nauczania w tradycyjnym modelu mierzy się poprzez czas poświęcony na naukę oraz dyplomy, któreoceniają poziom wiedzy z danej dziedziny. W edukacji opartej o kompetencje uczniowie nabywają ściśle określone umiejętności, a poziom ich opanowania mierzony jest w sposób charakterystyczny dla danej dziedziny.

Zwykle ocena dotyczy wymiernych efektów, które potwierdzają opanowanie umiejętności. Przykładem mogą być projekty wykonane konkretną techniką w programie graficznym lub zaliczenie testu ze znajomości biznesowego słownictwa w języku angielskim. Dopiero po opanowaniu danego segmentu wiedzy student przechodzi do nauki następnego.

Należy się spodziewać, że coraz więcej instytucji i przedsiębiorstw będzie zaangażowanych w edukację opartą na kompetencjach, aby z jednej strony umożliwiać ludziom zdobywanie przydatnych umiejętności, a z drugiej podnosić kompetencje pracowników w dziedzinach istotnych dla pracodawcy. Powstaje też coraz więcej kursów online, które w czasie kilku-kilkudziesięciu godzin pozwalają opanować nowe umiejętności bez konieczności rozpoczynania studiów na uczelni.

Zdalne korepetycje na żądanie

Korepetycje w tym modelu różnią się od tradycyjnych tym, że zamiast stałego harmonogramu spotkań, student kontaktuje się z nauczycielem, gdy ma taką potrzebę, np. odrabia lekcje z fizyki i natrafia na problem, z którym nie może sobie poradzić. Nie każdy rodzic posiada przecież dostatecznie dobrą wiedzę nt. wszystkich przedmiotów szkolnych, aby zawsze móc pomóc swojemu dziecku. Nie każde dziecko potrzebuje też stałych zajęć pozalekcyjnych. Korepetytor „na żądanie” wspiera ucznia wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba.

Preply.com

Reklamy