Reklamy
Gospodarka

W 2020 r. jedna czwarta globalnej gospodarki będzie cyfrowa

Biznes oparty na cyfrowych technologiach będzie stanowił 25 proc. całej światowej gospodarki w 2020 roku – to wniosek z najnowszego raportu Accenture Technology Vision 2016, globalnej firmy świadczącej usługi z zakresu strategii, konsultingu, nowoczesnychtechnologii i outsourcingu.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Accenture wśród ponad 3,1 tys. menedżerów globalnych firm z kluczowych branż, tempo rozwoju technologii cyfrowych wykorzystywanych w biznesie będzie rosło w bezprecedensowym tempie w następnych trzech latach.

Raport Accenture Technology Vision 2016 identyfikuje pięć najważniejszych zmian w technologiach cyfrowych, które będą miały największy wpływ na rozwój i sukces rynkowy przedsiębiorstw w najbliższych trzech latach. Centralnym elementem tych trendów będą ludzie. Nadchodzące zmiany będą mieć wpływ także na polskie przedsiębiorstwa.

Ponad 86 proc. badanych przez Accenture menadżerów z największych firm na świecie potwierdza, że tempo zmian technologicznych w ich organizacjach istotnie przyspieszyło w ostatnich trzech latach. 58 proc. uważa, że w kolejnych trzech tempo zmian będzie jeszcze bardziej zauważalne.

– Jeszcze dziesięć lat temu udział biznesu opartego na technologiach cyfrowych w globalnej gospodarce wynosił kilkanaście procent. Dekadę później – już 22 proc. Na podstawie Digital Economy Value Index, wskaźnika opracowanego przez Accenture, szacujemy, że do 2020 roku udział biznesu cyfrowego w globalnej gospodarce wzrośnie do 25 proc. – mówi Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający usługami Accenture Technology w Polsce. – Również polskie przedsiębiorstwa dobrze wpisują się w globalne trendy. Niektóre branże, takie jak bankowość, już dziś są bardziej innowacyjne i cyfrowe niż w innych krajach. W wielu aspektach są wręcz światowymi liderami – dodaje.

Accenture w raporcie Technology Vision 2016 podkreśla, że istotnym elementem zachodzących zmian będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach strategii People first. Autorzy badania zwracają uwagę, że nadszedł czas na fundamentalną zmianę w sposobie postrzegania oraz stosowania technologii. Sukces wymaga bardziej zrównoważonego podejścia do roli ludzi w procesie zmian technologicznych. Rozwój technologii daje nowe możliwości w pracy i stylu życia. Nie wykorzystamy ich, jeśli liderzy i przełożeni na pierwszym miejscu nie postawią na ludzi (klientów, użytkowników, partnerów i pracowników), dając im narzędzia do wykorzystania nowych możliwości.

– To widać, w szczególności w Polsce, która staje się już nie tylko regionalnym, lecz także globalnym centrum outsourcingu usług. Obecnie w tym sektorze pracuje około 180 tys. osób. To więcej niż w handlu czy górnictwie. Co istotne, w tej grupie, bardzo dynamicznie rośnie udział specjalistów z unikatową w skali globalnej wiedzą, którzy wspierają nie tylko międzynarodowe firmy działające w Polsce, lecz także realizują projekty dla tych korporacji na innych rynkach. W naszej ocenie ten trend jeszcze bardziej przyspieszy w nadchodzących latach. Widzimy to w Accenture Polska, gdzie zatrudniamy ponad 3 tys. osób i zdecydowanie ta liczba będzie się zwiększać – komentuje Jacek Borek.

Pięć trendów na 2016 r., które zmienią gospodarkę

Accenture każdego roku aktualizuje raport Technology Vision, analizując nowe trendy i główne zmiany technologiczne, tak by przygotować klientów na pojawiające się możliwości i wyzwania. Technology Vision wyznacza przyszłe trendy technologiczne, które będą miały znaczący wpływ na biznes w ciągu trzech lat.

Pierwszy trend wskazany w raporcie Accenture dotyczy zmiany podejścia w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach biznesowych – Inteligentna Automatyzacja (Intelligent Automation – IA). W inteligentnej automatyce nie chodzi o zastąpienie ludzi przez maszyny, ale o prowadzenie znacznie bardziej produktywnych relacji między ludźmi i maszynami. Według raportu Accenture Technology Vision 2016, 70 proc. kadry kierowniczej potwierdziło, że obecnie inwestuje więcej w IA niż dwa lata temu, natomiast 55 proc., że planuje używać uczących się maszyn w procesach biznesowych. Przykładem wykorzystania Inteligentnej Automatyki w biznesie jest fabryka firmy Siemens, w której maszyny samodzielnie organizują cały proces technologiczny, a ludzie programują i monitorują maszyny.

Drugi trend – Elastyczność Pracy (Liquid Workforce) – zmieni wymagania wobec pracowników z powodu rozwoju cyfrowych technologii. Cyfryzacja zasadniczo zmieniła każdy aspekt biznesu w taki sposób, że pracownicy muszą nie tylko sprostać rosnącym wymaganiom, lecz także rozwijać umiejętności, by realizować nowe cele. Menadżerowie badani przez Accenture wymieniają „duże doświadczenie w wąskiej specjalizacji” dopiero na piątym miejscu wśród najważniejszych cech, które powinien posiadać pracownik działający w cyfrowym środowisku pracy. Inne cechy, takie jak „zdolność do szybkiej nauki” oraz „szybkość działania”, zajęły wyższe pozycje, co świadczy o tym, że pracodawcy stawiają na kandydatów, którzy będą rozwijać się wraz z ich działalnością biznesową.

Kolejny trend zidentyfikowany przez Accenture to Platformy Biznesowe (Platform Economy). Jest to nowy model biznesowy z powodzeniem stosowany m.in. przez Google i Apple, wykorzystujący możliwości, jakie daje budowanie biznesu w oparciu o otwarte ekosystemy. Przedsiębiorstwa z modelem biznesowym zakładającym działanie na platformach są najszybciej rosnącym segmentem gospodarki cyfrowej. Branżowi liderzy już dostrzegli ten trend i wykorzystują technologię do rozwijania modeli biznesowych i strategii opartych o platformy. Potwierdzają to wyniki Accenture Technology Vision 2016. 81 proc. kadry zarządzającej uważa, że platformowe modele biznesowe w najbliższych trzech latach staną się elementem głównej strategii wzrostu.

Accenture zwraca także uwagę na zmiany w otoczeniu biznesowym i konkurencyjnym, jakie niesie rozwój nowych ekosystemów biznesowych. Trend Innowacje Zmieniające Porządek na Rynku (Predictable Disruption) jest jednym z najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorstw w walce o rynek z nowymi, konkurencyjnymi firmami, które tworzą własne ekosystemy biznesowe. Tu przykładem jest Uber. Firma rozpoczęła działalność poprzez zbudowanie mobilnej platformy i ekosystemu łączącego samochody i kierowców. Te rozwiązania w istotny sposób zaburzyły funkcjonowanie rynku usług taksówkowych. Gdy te rozwiązania spowszedniały, Uber wykorzystał ten sam ekosystem, by wejść i zaburzyć nowe rynki – na przykład niedawne testy usługi UberHealth w Bostonie. Dzięki istniejącej sieci samochodów, kierowców oraz nowej kategorii wykwalifikowanych pracowników – licencjonowanych pielęgniarek, Uber zaoferował usługę szczepień na żądanie. Nikt nie spodziewał się, że Uber może być konkurencją dla aptek i szpitali.

Ostatni trend – Cyfrowe Zaufanie (Digital Trust) – ma ścisły związek z cyfrową transformacją, która pozwala przedsiębiorstwom działać na niespotykaną dotąd skalę i w nieznanym wcześniej tempie, ale stwarza także nowe ryzyka. Jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie bezpieczeństwa danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Aż 82 proc. menadżerów z międzynarodowy korporacji, badanych przez Accenture, zgadza się, że brak bezpieczeństwa i kontroli dostępu do danych może wykluczyć ich firmy z biznesu.

– Trendy wskazane w najnowszym Technology Vision 2016 będą widoczne w Polsce. Wiele polskich firm, aby skutecznie konkurować, musi szukać efektywności, np. poprzez lepsze zarządzanie i wykorzystanie własnego majątku, a także zasobów ludzkich. W tym przypadku dostosowanie się do transformacji cyfrowej, która już się toczy, może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. W Polsce widzimy duży potencjał w obszarze szeroko rozumianej infrastruktury, tj. firm energetycznych, dystrybucyjnych, gazowych, naftowych czy drogowych, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w większym stopniu niż dotychczas mogą zwiększyć efektywność swojego majątku. Z drugiej strony są polskie przedsiębiorstwa, które stosują innowacyjne rozwiązania już od dawna. Szczególnie wyróżnia się sektor bankowy. Przykładem może być mBank, który na świecie jest uznawany ze jeden z najbardziej innowacyjnych w mobilnej bankowości – wyjaśnia Jacek Borek. – Naszym zdaniem w Polsce równie istotne będzie budowanie cyfrowej tożsamości.

Sądzimy, że już w ciągu kilkunastu miesięcy pojawią się w Polsce rozwiązania, które pozwolą weryfikowaćtożsamość dzięki posiadaniu konta w banku czy abonamentu u operatora telekomunikacyjnego. To będzie alternatywa dla podpisu cyfrowego. Nowe rozwiązania ułatwią dostęp do usług cyfrowych i zwiększą bezpieczeństwo. Korzyści odniosą wszyscy: konsumenci, sektor publiczny i firmy, które będą odpowiedzialne za identyfikację tożsamości, dzięki czemu zwiększą lojalność swoich klientów – dodaje Jacek Borek.

Accenture Technology Vision 2016

Reklamy