Młodzi Polacy (18-24 lata) po raz kolejny pozostają liderami oszczędzania. W ubiegłym roku środki finansowe udało się odłożyć aż 82% z nich, wynika z cyklicznego badania przeprowadzonego w grudniu 2022 przez firmę Tavex. Równie wysoko pozostaje nieco starsza grupa (25-34 lata), wśród której na finansowym plusie było aż 75% respondentów. Czy młodzi inwestują swoje oszczędności równie chętnie, jak w 2021 roku? Jakie rozwiązania wybierają najczęściej?

Młodzi nadal liderami oszczędzania

Ubiegły rok po raz kolejny nie należał do najłatwiejszych pod względem gospodarczym. Jednak pomimo wyzwań ponad połowie Polaków (63%) udało się odłożyć środki finansowe. Warto przy tym podkreślić, że jest to spadek o zaledwie 5 p.p. względem roku 2021.

W ramach osób, którym udało się odłożyć środki finansowe, ponownie liderami są najmłodsi Polacy. Aż 82% respondentów w wieku 18-24 lata deklaruje odłożenie oszczędności w 2022 roku. W grupie starszej (25-34 lata) procent ten również utrzymuje się wysoko względem ogółu społeczeństwa, bo na poziomie 75%.

Efektem częstszego oszczędzania wśród młodych może być fakt, że osoby te nie mają jeszcze tylu zobowiązań finansowych, a przede wszystkim kredytów mieszkaniowych, które po podwyżkach stóp procentowych, które miały miejsce przez prawie cały 2022 rok, znacząco mogły uszczuplić budżety domowe osób, które je posiadają – wskazuje Aleksandra Olbryś, analityk ds. rynku metali szlachetnych Tavex. Co również istotne, młodzi rzadziej od pozostałych grup wiekowych utrzymują własne rodziny przez co łatwiej im jest odłożyć zarobione środki finansowe w otoczeniu rosnących cen – dodaje.

Najnowszy raport Biura Informacji Kredytowej wskazuje, że osoby do 25 roku życia stanowią tylko 5,2% wśród wszystkich kredytobiorców w roku 2022 (według liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych). Jest to spadek w stosunku do I połowy ubiegłego roku, kiedy to najmłodsi stanowili prawie 8% wszystkich osób zobowiązanych kredytem mieszkaniowym - źródło BIK S.A.

Mądry Polak po szkodzie?

Pomimo tego, że ponad ¾ młodych Polaków oszczędziło w zeszłym roku, jedynie 40% osób z grupy wiekowej 18-24 lata postanowiło zainwestować odłożone środki finansowe. Wynik ten stanowi spadek względem roku 2021, kiedy to na pomnożenie swoich oszczędności zdecydowała się ponad połowa najmłodszych respondentów (53%).

Przyczyną spadku liczby inwestujących w grupie najmłodszych Polaków mogą być m.in. zmiany w notowaniach oraz dostępności wybieranych przez nich rozwiązań. Przykładem mogą być popularne wśród młodych kryptowaluty. Jeszcze w I półroczu ubr. figurowały one na szczycie listy najczęściej wybieranych aktywów wśród respondentów w wieku 18-24 lata (41%). W drugiej części 2022 roku tych wskazań było o 15 p.p. mniej – jedynie 26%.

Boom na kryptowaluty w 2021 roku, siła social mediów i moda wpłynęły na to, że młodzi wybierali inwestycje w cyfrowe waluty chętniej i liczniej niż inne aktywa. Rok 2022 był czasem dużych spadków na notowaniach, w tym najbardziej znanej kryptowaluty, czyli Bitcoina. W listopadzie 2021 roku wyceniany był on na ponad 261 tys. zł. W ciągu roku spadł do niespełna 76 tys. zł. Takie wahania kursów oraz dodatkowe wyzwania, z którymi musiała się mierzyć giełda wirtualnych walut mogły spowodować, że wielu inwestorów wycofało się z tego rynku w kierunku bezpiecznych rozwiązań.

W co inwestowali młodzi w 2022 roku?

Wśród młodych inwestorów widoczny jest jednak wciąż trend wyboru rozwiązań o wyższym ryzyku inwestycyjnym. Pomimo odstraszenia w II półroczu 2022 roku sporej części osób (w wieku 18-24 lata) wirtualne waluty w skali całego ubiegłego roku nadal są bardzo popularne i zajmują drugie miejsce z wynikiem 38%. Na pierwszym miejscu – w analizowanej grupie – znalazły się akcje na giełdzie (43%). Osoby w wieku 25-34 lata częściej stawiały na bezpieczniejsze rozwiązania, mianowicie lokaty (39%) i złoto inwestycyjne (26%).

Co ciekawe, zakup nieruchomości ­– jako forma inwestycji – był wskazywany przez respondentów rzadko, zarówno w grupie młodszej 18-24 lata (3%), jak i w grupie 25-34 lata (11%)  – czyli wśród osób o większej zdolności finansowej i kredytowej. Jest to znaczący spadek w stosunku do roku 2021, w którym na zakup nieruchomości pod inwestycję wskazało kolejno 9% i 24% respondentów.

W co zdaniem młodych warto inwestować obecnie?

W ramach badania firmy Tavex, osoby oszczędzające w 2022 roku zostały zapytane również o to, w co ich zdaniem warto inwestować obecnie. Najmłodsi respondenci wskazywali najczęściej: złoto inwestycyjne (36% w grupie 18-24 lata i aż 41% w grupie 25-34 lata) i nieruchomości (kolejno 35% i 33%).

"Marzeniem" młodych Polaków w zakresie inwestycji wciąż pozostają nieruchomości i złoto. Nic dziwnego – oba aktywa są powszechnie utożsamiane z najlepszą formą zabezpieczenia kapitału w perspektywie długoterminowej. Warto jednak zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę, która je dzieli. Chodzi tutaj o tzw. próg wejścia na rynek, czyli ilość kapitału niezbędnego do nabycia wybranej inwestycji. Złoto jawi się jako bardziej przystępna forma lokowania oszczędności, ponieważ wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów – podsumowuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. Jednak wiele młodych inwestorów mogło o tym nie wiedzieć i w związku z tym na złoto zdecydowało się znacznie mniej osób, niż deklarowało, że jest to aktywo, w które warto obecnie inwestować. Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa oraz wsparcie tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na tym rynku – dodaje.

Złoto notuje ciągły wzrost zainteresowania. Przykładowo, sprzedaż złota zanotowana przez grupę Tavex w 2022 roku przekroczyła tę z 2021 roku o około 25% – informuje Aleksander Pawlak, Prezes firmy Tavex. Wzrost popularności tego kruszcu potwierdza również Światowa Rada Złota, która podaje, że w III kwartale 2022 roku globalny popyt na złoto (bez uwzględnienia rynku pozagiełdowego OTC) był o 28% wyższy wobec analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniósł 1.181,5 ton. Rok 2022 zakończył się najwyższą sprzedażą złota od roku 1967 roku.


Zobacz również