Reklamy
Inwestycje

Bardzo dobre wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ uzyskał na koniec czerwca 2016 r. półroczną stopę zwrotu w wysokości +14,94% (31.12.2015-30.06.2016), przewyższając wynik głównego indeksu giełdowego WIG aż o 18,64 punktów procentowych.

Od początku wyceny certyfikatów inwestycyjnych funduszu, tj. od 3.08.2009 r. stopa zwrotu wyniosła +33,55%. Jest to o ponad 8 punktów procentowych więcej od rezultatu indeksu WIG, który w tym samym czasie wzrósł o 25,40%.

„Korzystna selekcja akcji już od dłuższego czasu przyczynia się do dobrych stóp zwrotu Legg Mason Akcji Skoncentrowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Na czerwcowy wynik szczególnie dobrze wpłynęły inwestycje poczynione w sektorze metali szlachetnych, windykacji długów, biotechnologicznym i informatycznym”– wyjaśnił Mieszko Żakiewicz, dyrektor inwestycyjny Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

Strategia inwestycyjna Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ to konsekwentne długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa o silnych fundamentach. Wzrost różnych czynników ryzyka w ostatnich miesiącach, i w konsekwencji – wzrost zmienności na giełdzie, działa na korzyść funduszu. W trudnych momentach inwestorzy zwracają bowiem większą uwagę na jakość posiadanych aktywów.

„Spółki z naszego portfela rozwijają się znakomicie, co w połączeniu z atrakcyjnymi wycenami nie daje nam wielkich powodów do obaw w najbliższej przyszłości. Przeciwnie, nasze główne branże: IT, medyczna, przemysłowa oraz metali szlachetnych przeżywają rozkwit” – dodaje Mieszko Żakiewicz.

Wyniki funduszu LM Akcji Skoncentrowany FIZ

 

3 miesiące

6 miesięcy

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

YTD

Od początku działalności (03.08.2009)

LM Akcji Skoncentrowany FIZ +11,51% +14,94% +0,56% -1,11% -4,86% +9,34% +14,94% +33,55%
WIG -8,66% -3,70% -16,09% -13,84% 0,00 -7,57% -3,70% +25,40%
Różnica 20,17 18,64 16,65 12,73 -4,86% 16,91 18,64 8,16

Źródło: dane własne Legg Mason TFI SA

Również drugi fundusz zamknięty – Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ od początku roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 18,75% (31.12.2015-30.06.2016).

W tym samym czasie indeks giełdowy WIG spadł o 3,70%. Od początku wyceny certyfikatów funduszu Legg Mason, tj. od 3.03.2011 r. stopa zwrotu osiągnęła wysokość 10,32%, czyli o ponad 18 punktów procentowych więcej niż indeks WIG. Legg Mason Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne w drodze subskrypcji niepublicznej.

Wyniki funduszu LM Okazji Rynkowych FIZ

 

3 miesiące

6 miesięcy

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

YTD

Od początku działalności (03.08.2009)

LM Okazji Rynkowych FIZ +5,16% +18,75% +3,35% -0,80% +0,19% +15,48% +18,75% +10,32%
WIG -8,66% -3,70% -16,09% -13,84% 0,00% -7,57% -3,70% -8,28%
Różnica 13,82 22,45 19,44 13,04 0,19 23,05 22,45 18,60

Źródło: dane własne Legg Mason TFI SA

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Reklamy