Reklamy
Inwestycje

FORUM TFI: fundusz Raport 2 NSFIZ zakończył wykupy certyfikatów inwestycyjnych od inwestorów indywidualnych

Fundusz Raport 2 NSFIZ – zarządzany przez FORUM TFI, jedno z największych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych rynkuniepublicznego – zakończył wykupy certyfikatów inwestycyjnych od inwestorów indywidualnych.

Fundusz powstał w 2012 roku, oferując inwestorom stopę zwrotu na poziomie co najmniej 13% w skali roku. W ciągu kilku miesięcy fundusz zebrał kapitał w wysokości 35 mln zł. W ramach wykupów certyfikatów, rozpoczętych w grudniu 2012 roku, inwestorom indywidualnymwypłacono w ciągu trzech lat prawie 45 mln zł.

Raport 2 NSFIZ – założony wspólnie z Raport S.A. – był pierwszym funduszem wierzytelnościowym FORUM TFI przeznaczonym dla inwestorów indywidualnych. Działał – podobnie jak powstałe później kolejne fundusze typu Raport – na zasadzie kwartalnych wykupów, podczas których wypłacany kapitał powiększany był każdorazowo oodsetki naliczane według stopy zwrotu, określonej jako „nie mniej niż”. Formuła ta okazała się na tyle atrakcyjna, że wkrótce inne TFI zaczęły oferować produkty o podobnej charakterystyce.

„Planowane, i co ważne – realizowane – przez fundusze sekurytyzacyjne z portfolio FORUM TFI i Raport S.A. stopy zwrotu pokazują, że na wierzytelnościach można osiągnąć atrakcyjny zysk, nawet w okresie giełdowejbessy. Wyjątkowo niepewna sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nadal nie sprzyja angażowaniu kapitału w akcje notowanych spółek. Z drugiej strony produkty bankowe – w odpowiedzi na najniższe w historii stopy procentowe – również nie są w stanie zagwarantować odpowiednio wysokiego zysku. Stąd nie powinno dziwić, że rosnąca chęć oszczędzania wśród Polaków pozytywnie przekłada się na zainteresowanie funduszami wierzytelnościowymi” – mówi Mateusz Sarapata, prezes zarządu FORUM TFI.

FORUM TFI wraz z Raport S.A. w kolejnych latach po utworzeniu Raportu 2 powołały następne fundusze sekurytyzacyjne dla inwestorów indywidualnych. Trzy z nich już rozpoczęły wykupy certyfikatówinwestycyjnych:

  • fundusze Raport 3, Raport 4 i Raport 6 pozyskały od inwestorów indywidualnych łącznie niemal 83 mln zł,
  • od grudnia 2013 roku do grudnia 2015 roku do inwestorów indywidualnych wróciło już 45% wpłaconego kapitału, odpowiadające blisko 38 mln zł,
  • wraz z odsetkami określonymi przez stopy zwrotu odpowiednie dla danego funduszu – inwestorzy indywidualni otrzymali ponad 41 mln zł,
  • minimalne stopy zwrotu w tych funduszach wahają się między 7,5% a 11,2% w skali roku.

„Rynek wierzytelności z roku na rok notuje imponujące wzrosty. FORUM TFI wraz Raport S.A. od 2012 roku tworzą fundusze wykorzystujące tę koniunkturę. Osiągane przez nie wyniki i ich rosnąca popularność stanowiąnajlepszą wizytówkę dla takiej formy lokowania kapitału. W świetle czynników makroekonomicznych w 2016 roku należy oczekiwać niesłabnącego zainteresowania tego typu funduszami” – dodaje Mateusz Sarapata.

FORUM TFI w grudniu 2015 roku zarejestrowało swój 100. fundusz. Na koniec 2015 roku wartość aktywów netto wszystkich funduszy zarządzanych przez spółkę sięgnęła 13,9 mld zł.

FORUM TFI

Reklamy