Reklamy
Inwestycje

GPW przedłuża okres niższych opłat transakcyjnych

GPW utrzymuje kurs rozwoju rynku kapitałowego: do końca pierwszego półrocza obowiązywać będą niższe opłaty transakcyjne od obrotu kontraktami terminowymi na indeks WIG20. Dodatkowo, do końca września 2016 r., Giełda znosi opłaty pobierane od animatorów akcji małych i średnich spółek. GPW spodziewa się, że preferencyjne warunki transakcji przyczynią się do wzrostu aktywności w obydwu segmentach rynku.

Niższe opłaty transakcyjne obowiązywały od 1 stycznia br. i decyzjąZarządu GPW zostaną utrzymane odpowiednio w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. Dla animatorów kontraktów terminowych na indeks WIG20 obniżka opłaty wynosi obecnie 26,5% (po przekroczeniu progu 15 tys. kontraktów w miesiącu) lub 41,2% (powyżej 30 tysięcy). Okres preferencyjnych warunków transakcji kończy się w tym segmencie 30 czerwca 2016 r. Jeszcze dłużej, bo do końca trzeciego kwartału (30 września br.) zarząd GPW zdecydował się zawiesić opłaty pobierane od obrotu akcjami małych i średnich spółek na Głównym Rynku GPW.

– Zapewniając animatorom rynku preferencyjne warunki zawierania transakcji, wspieramy płynność obrotu zarówno kontraktami terminowymi na indeks WIG20 jak i akcjami średnich oraz małych spółek notowanych na GPW. Są to dwa bardzo ważne dla nas segmenty rynku. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że niższe opłaty zachęcają animatorów do większej aktywności, co stwarza inwestorom możliwość do zawierania transakcji na korzystniejszych warunkach. Poprawia to konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego, co sprzyja jego dalszemu rozwojowi – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu GPW.

Animatorem rynku jest krajowa lub zagraniczna firma inwestycyjna, która na podstawie umowy z GPW zobowiązana jest do kwotowania (tzn. do wystawiania zleceń kupna i sprzedaży) cen akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach GPW w celu zapewnienia płynności obrotu tymiinstrumentami. Funkcję animatora rynku pełnią dziś 22 podmioty z 57. firm inwestycyjnych i banków działających na warszawskiej Giełdzie oraz będących jej członkami. Zajmują się one kontraktami blisko 500 spółek notowanych na Rynku Głównym, z czego zdecydowaną większość stanowią średnie i małeprzedsiębiorstwa.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Reklamy