Reklamy
Inwestycje

VIG zainwestuje w Polsce nawet 100 mln PLN w rozwój technologii

  • Grupa VIG wdrożyła strategiczny plan rozwoju „Agenda 2020”.
  • Lokalne spółki VIG mają stać się „laboratoriami innowacji”, a wiodącym ośrodkiem technologicznym Grupy będzie Polska.
  • Do 2020 roku na rozwój technologii ubezpieczeniowych VIG przeznaczy w Polsce nawet 100 mln PLN.

 

Austriacka Vienna Insurance Group (VIG) wdrożyła nowy strategiczny plan rozwoju „Agenda 2020”. Dla polskich  spółek VIG oznacza to inwestycje w digitalizację, likwidację szkód            i usługi assistance, jak również rozwój tzw. „ubezpieczeń przyszłości”.

 

Trendy konsumenckie wymuszają zmiany na rynku ubezpieczeń, dlatego częścią tego strategicznego przeobrażenia jest kompleksowa transformacja cyfrowa front i back office’u, zakładająca wykorzystanie m.in. sztucznej inteligencji i robotyki. Aby skutecznie rozwijać się w oparciu o technologie, VIG zainwestuje w rozwój projektów cyfrowych w Polsce nawet 100 mln PLN i wesprze aktualnie realizowane przedsięwzięcia polskich spółek VIG, m.in. Compensy, która z uwagi na uruchomiony w spółce projekt transformacji cyfrowej ma ambicję, aby stać się inkubatorem innowacji dla pozostałych podmiotów Grupy. VIG Polska prowadzi już m.in. takie projekty jak zarządzanie usługami assistance zintegrowanymi z siecią warsztatów partnerskich, a także działania Antyfraud oraz przegląd spraw zamkniętych (Closed File Review), których celem jest poprawa skuteczności walki z wyłudzeniami i optymalizacja procesów likwidacji szkód.

 

– Polska, jako trzeci największy rynek VIG, stanowi laboratorium innowacji dla Grupy. Oznacza to, że wypracowane tutaj rozwiązania będą wdrażane w pozostałych krajach,          w których jesteśmy obecni. Agenda 2020 zakłada wykorzystanie potencjału danego rynku, ale również skupienie się na obszarach, które zapewnią przyszłą rentowność i optymalizację modelu biznesowego w celu zwiększenia efektywności kosztowej. Pracujemy z lokalnymi zarządami nad planami rozwoju do 2020 roku. Uważam, że realizacja projektów w ramach naszej strategii będzie miała duże znaczenie dla stabilności i dalszego wzrostu Vienna Insurance Group – mówi Elisabeth Stadler, Prezes Zarządu Vienna Insurance Group.

 

W I kwartale 2017 r. składka przypisana brutto działających w Polsce spółek Grupy wyniosła 931 mln PLN i była o 2,1% wyższa niż  w tym samym okresie ubiegłego roku. Spółki majątkowe zwiększyły swój przypis o 11%, podczas gdy spółki życiowe odnotowały spadek o 8% r/r. Wynik finansowy brutto spółek VIG w Polsce wyniósł w I kwartale br. łącznie 25,3 mln PLN, co daje rezultat o 9 mln PLN niższy niż przed rokiem. Spółki majątkowe odnotowały wynik lepszy o 0,8 mln PLN r/r, życiowe zaś – bez uwzględnienia finansowego wpływu porozumień z UOKiK w wysokości 20,4 mln PLN – zwiększyły swój zysk o 10,5 mln PLN.

 

– Polska, dzięki dużemu potencjałowi rynkowemu, nastawieniu na innowacyjność                           i wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej, nie po raz pierwszy ustanawia trendy dla całej Grupy w zakresie nowych rozwiązań i inicjatyw. Spodziewamy się, że środki zainwestowane w transformację cyfrową i optymalizację procesów obsługi klienta będą punktem odniesienia dla innych krajów i dadzą solidną podstawę do osiągnięcia naszego celu, czyli                            10-procentowego udziału w rynku – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

 

Agenda 2020

Agenda 2020 jest strategicznym planem rozwoju Vienna Insurance Group, którego celem jest osiągnięcie przez Grupę założonych celów dzięki optymalizacji modelu biznesowego i wykorzystaniu potencjałów każdego z krajów, w których VIG prowadzi działalność ubezpieczeniową. Podstawowym założeniem tej koncepcji jest wykorzystanie doświadczeń lokalnych spółek jako „laboratoriów innowacji”. Jednocześnie VIG chce zapewnić sobie solidną bazę do utrzymania rentowności poprzez rozwój i optymalizację zaawansowanych rozwiązań underwritingowych, zarządzanie kosztami oraz tworzenie usług wspólnych.

 

 

Źródło obrazka: [internet]

Reklamy