Reklamy
JEREMIE

FM Bank: będzie oferował Jeremie

Dotychczas BGK zawarł 36 umów z pośrednikami finansowymi, wśród których przeważają fundusze pożyczkowe (21) i poręczeniowe (12). Są też trzy umowy z bankami spółdzielczymi. Jak dotąd BGK przyznał pośrednikom 883,5 mln zł, a ci wsparli 3240 przedsiębiorców kwotą 263 mln zł. Najwięcej firm (1 663) otrzymało pomoc w Wielkopolsce.

Więcej o inicjatywie: JEREMIE: unijne środki dla MŚP.

Reklamy