Reklamy
JEREMIE

JEREMIE: unijne środki dla MŚP

Na preferencyjnych warunkach są udzielane również poręczenie kredytów bankowych. Poręczane są kredyty bankowe i pożyczki z innych instytucji finansowych. Koszt tego zabezpieczenia to tylko maksymalnie 1 proc. poręczanej kwoty kredytu.

Inicjatywa JEREMIE działa w 5 województwach: łódzkim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Pośrednicy to fundusze pożyczkowe, współpracujące ściśle z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który zarządza środkami. Ich lista oraz wszelkie szczegóły na stronie www.bgk.pl/JEREMIE.

Reklamy