Reklamy
JEREMIE

JEREMIE wspiera przedsiębiorców na Mazowszu

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w województwie mazowieckim od połowy czerwca mogą ubiegać się o finansowanie działalności w ramach inicjatywy JERE MIE . Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego JERE MIE Województwa Mazowieckiego podpisał pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 39 mln zł.

Instytucje, które zawarły umowy z Menadżerem Funduszu Powierniczego to: FM Bank S.A., Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA ) oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE ). Dzięki podpisanym umowom przedsiębiorcy będą mogli starać się o pożyczki oraz poręczenia kredytów i pożyczek.

Inicjatywa JERE MIE to program skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na obszarze sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego. Skierowany jest w szczególności do tych podmiotów, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości. W ramach programu oferowane są przedsiębiorcom nisko oprocentowane pożyczki i poręczenia, których udzielają pośrednicy finansowi współpracujący z BGK.

Do końca maja 2013 r. z inicjatywy JERE MIE (w ramach powyższych regionów) skorzystało prawie 11,5 tys. mikro-, małych i średnich firm, z czego prawie 25% (czyli ponad 2,5 tys.) stanowiły firmy rozpoczynające działalność. Wartość kredytów, pożyczek i poręczeń uzyskanych przez MŚP wyniosła na koniec maja 2013 r. 2,36 mld zł.

Poręczenie w ramach inicjatywy JEREMIE polega na zabezpieczeniu spłaty zobowiązań przedsiębiorcy, który uzyskał kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej. Wysokość poręczeń, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy ze środków inicjatywy JERE MIE , określana jest przez pośredników finansowych w odniesieniu do wartości wnioskowanego kredytu. Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia może wynieść nawet 80% wartości kredytu.

Oprocentowanie pożyczek JERE MIE jest ustalane przez pośredników finansowych i w niektórych przypadkach wynosi tylko 2%, co w porównaniu z kredytem bankowym jest bardzo atrakcyjną ofertą. Maksymalna wartość pożyczki, o jaką mogą się ubiegać właściciele firm, wynosi nawet 500 tys. zł. Maksymalny czas, na jaki można otrzymać pożyczkę, to 60 miesięcy (5 lat) z sześciomiesięczną karencją w spłacie, natomiast poręczenie w ramach programu obowiązuje nawet do 75 miesięcy.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje inicjatywę JERE MIE na terenie województwa mazowieckiego od grudnia 2012 r. W ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego BGK zarządza kwotą ponad 60 mln zł. Do końca tego roku planowane jest podpisanie jeszcze ok. 10 umów w zakresie już ogłoszonych oraz planowanych konkursów na wybór pośredników finansowych.

Szacuje się, że w ramach powierzonych środków z finansowania skorzysta blisko 700 mikro-, małych i średnich firm na terenie Mazowsza.

Więcej informacji o inicjatywie JEREMIE można znaleźć na stronie www.jeremie.com.pl

 

 

Reklamy