Reklamy
Kariera

2016 rokiem start-upowców i freelancerów?

Na całym świecie rośnie liczba osób, które wybierają pracę na własny rachunek  – start-upowców i freelancerów. Z prognoz wynika, że do 2020 r. ci ostatni stanowić będą aż 40 proc. siły roboczej USA.

Także w Polsce przybywa osób decydujących się na rozwój swoich pomysłów biznesowych. W naszym kraju zarejestrowane jest niemal 3 mln. jednoosobowych działalności gospodarczych. Natomiast opracowanie „Polskie startupy. Raport 2015”, podaje, że w Polsce działa obecnie 2,4 tys. tego typu podmiotów. Równolegle można zaobserwować rozwój infrastruktury skierowanej do sektora small business i programów wspierających działalność start-upów.

Przedsiębiorczy i innowacyjni

Praca na własny rachunek jest wybierana przez coraz większe grono Polaków. W listopadzie 2015 r. liczba zarejestrowanych w naszym kraju mikrofirm wyniosła 2,994 mln. Co więcej, ta grupa podmiotów, optymistycznie ocenia swoją sytuację. 71 proc. właścicieli mikrofirm, którzy wzięli udział w ankiecie Idea Banku, przyznała że w 2016 r. spodziewa się wzrostu obrotów. To wynik znacznie lepszy niż rok temu, kiedy podobny optymizm zadeklarowało niespełna 63 proc. O 5 proc. wzrosła również liczba planujących w nadchodzących dwunastu miesiącach nowe inwestycje – z 67 do 72 proc.

Również polski rynek start-upowy osiąga coraz większą  dojrzałość. Według publikacji „Polskie startupy. Raport 2015” nad Wisłą działa obecnie niemal 2,5 tys. takich organizacji. Około jeden z trzech badanych start-upów osiąga roczny wzrost przychodów rzędu ponad 50%, a co piąty ponad 100%. Więcej niż połowa przebadanych przedsiębiorców twierdzi, że oferowany przez nie produkt lub usługa stanowią innowację na skalę międzynarodową.

–  Polscy start-upowcy korzystają ze zjawiska, które możemy nazwać ‘odmiejscowieniem’ rynku. Dzięki rozwojowi technologii lokalizacja biznesu przestaje być kwestą pierwszorzędną. Początkujący przedsiębiorcy – pod warunkiem, że ich oferta jest wartościowa – mogą pracować na rzecz globalnych klientów właściwie z każdego miejsca na ziemi. Międzynarodową ekspansję polskich organizacji potwierdzają dane z raportu „Polskie start-upy”. Ponad 50 proc. przebadanych firm prowadzi działalność eksportową, a wśród nich co druga realizuje zagranicą ponad połowę sprzedaż – mówi Piotr Kania, Dyrektor Zarządzający GFT Polska.

Właściwy ekosystem

Pomimo, że determinacja jest ważną cechą decydującą o biznesowym sukcesie, nie bez znaczenia jest też środowisko biznesowe wspierające przedsiębiorców. Jednym z jego elementów jest dostęp do finansowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że w 2016 roku na dotowanie innowacji przeznaczy kwotę aż 8 miliardów złotych. Z kolei Rząd zapowiedział realizację programu „StartinPoland”, w ramach którego na wspieranie start-upów ma być przeznaczone min. 100 milionów złotych rocznie. Jak jednak zauważa Piotr Kania, finansowanie to tylko jeden z filarów stymulowania innowacyjności.

– Równie ważne jak finansowanie jest wsparcie merytoryczne, które pomoże otrzymane fundusze odpowiednio zainwestować, czy zapewni know-how w zakresie rozwoju produktu i pozyskiwania klientów. Dlatego cechą dobrych programów akceleracyjnych jest połączenie finansowania z mentoringiem i wymianą najlepszych praktyk – wyjaśnia Piotr Kania, GFT Polska.

Budowanie społeczności

Kluczowe znaczenie networkingu i wymiany wiedzy sprawia, że rośnie popularność rozwiązań coworkingowych. Jak mówi Marta Bloch, przedstawiciel przestrzeni coworkingowej Idea Hub, korzyści płynące z takiego modelu wychodzą daleko poza aspekt ekonomiczny.

– Praca w modelu coworkingowym daje szansę na stworzenie sieci kontaktów, niezbędnej już na samym początku działalności biznesowej. Często też firmy pracujące w jednej przestrzeni wymieniają się usługami. Wiele biur coworkingowych i przestrzeni dla start-upów oferuje o wiele więcej niż tylko miejsce do pracy – regularnie odbywają się tam spotkania z mentorami, warsztaty czy wydarzenia networkingowe. Rozwój takiej infrastruktury jest dużym ułatwieniem dla osób rozwijających swój pomysł na biznes – mówi Marta Bloch, Idea Hub.

Według danych magazynu Deskmag, w modelu coworkingowym pracuje na świecie już pół miliona osób. W Polsce obecnie liczba takich przestrzeni szacowana jest na 150.

– W związku z dużym zainteresowaniem tego typu ofertą stale powiększamy liczbę przestrzeni coworkingowych Idea Banku. We wrześniu otworzyliśmy oddział w Łodzi, a pod koniec roku w Katowicach. Idea Hub to miejsce, do którego przyjść i popracować za darmo mogą osoby, które planują lub prowadzą swój biznes.

Cyklicznie organizujemy też spotkania, w czasie których mikroprzedsiębiorcy i właściciele start-upów mogą zdobyć praktyczne umiejętności pomagające w zarządzaniu firmą, są to np. warsztaty dotyczące zdobywania finansowania, marketingu etc.  –  dodaje Marta Bloch, Idea Hub.

Idea Hub

Reklamy