Kariera

Co trzeci Polak zarekomendował w 2015 roku znajomego do pracy

Ponad 77% Polaków, biorących udział w badaniu portalu Praca.pl, zadeklarowało, iż w 2015 roku szukało nowej pracy motywując to chęcią wyższych zarobków, dalszego rozwoju zawodowego oraz pracy bliżej domu. Co trzeci Polak w ostatnim roku zarekomendował znajomego do pracy, a głównym powodem polecenia kandydata były jego odpowiednie kwalifikacje. Najczęściej oferty zatrudnienia, według respondentów, pochodziły bezpośrednio od pracodawców i z polecenia.                                             

Ożywienie gospodarcze przekładające się na wzrost ilości ofert pracy i najniższe od wielu lat w Polsce bezrobocie, skutkuje coraz większym zapotrzebowaniem na pracowników. Jak pokazują wyniki badania serwisu Praca.pl „Aktywność zawodowa Polaków w 2015 roku”, ponad połowa respondentów otrzymała w minionym roku propozycję pracy. Co ciekawe, jedną z 3 głównych form otrzymania oferty pracy była rekomendacja. Z kolei sonda „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, pokazała iż w 2015 roku ponad 75,5 % Polaków deklarowało chęć polecenia znajomego do pracy, ale pod warunkiem, iż miałby odpowiednie kompetencje. Faktycznie, jak wynika z odpowiedzi respondentów udzielonych portalowi Praca.pl w styczniu 2016 roku, co trzeci Polak w 2015 roku zarekomendował kogoś do pracy. O tym, iż rośnie rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy i pracowników świadczą zarówno odpowiedzi respondentów, jak również wdrażane w firmach z sukcesem systemy poleceń pracowniczych. Pojawiają się również na rynku zewnętrzne systemy rekomendacji jak debiutujący we wrześniu 2015 roku projekt „Wynagrodzenie za polecenie”.

Rynek pracy powoli zmierza w kierunku rynku pracownika, co oznacza, iż trend minionego roku, czyli wzrost rekomendacji w procesie rekrutacji może być nadal mocno zauważalny w 2016 roku. Z tą różnicą, iż obecnie może dotyczyć bardziej pracodawców, którzy jeszcze mocniej będą konkurować o najlepszych pracowników, szczególnie w branży IT czy w sektorze usług dla biznesu z obszaru księgowości, finansów czy obsługi klienta.

Zdecydowanie, jak pokazał rok 2015, znaczącą rolę na rynku pracy zaczęła odgrywać rekomendacja, która przez wiele lat była negatywnie postrzegana jako zjawisko „pracy po znajomości”, w której kumoterstwo i układy brały górę nad kwalifikacjami kandydata. Obecnie, jak potwierdzają wyniki naszych badań, zarówno z roku 2015 „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, jak pierwsze badanie z roku 2016 podsumowujące miniony rok – rekomendujemy znajomych przede wszystkim ze względu na ich kompetencje, a nie chęć protekcji. – komentuje Michał Filipkiewicz z portalu Praca.pl

Duży wpływ na rodzimy rynek pracy w 2015 roku miała również kolejna fala emigracji zarobkowej Polaków. Niestety według przewidywań są duże szanse, że początek 2016 roku przyniesie nowy rekord – ponad 3 mln Polaków pracujących za granicami kraju. Jest to efekt zbyt wolno rosnących w Polsce wynagrodzeń, co przede wszystkim skłania Polaków do poszukiwania wyższego standardu życia poza ojczyzną. W odróżnieniu od pierwszej fali wyjazdów, dzisiejsi emigranci decydują się na stały wyjazd, a nie jedyne krótkie okresy zarobkowania za granicą. Duży wpływ na poziom emigracji ma również zmiana pokoleniowa – aktualna i kolejne generacje wchodzące na rynek pracy są bardziej mobilne, elastyczne, otwarte na poznawanie innych kultur. Cechuje je również wysokie poczucie własnej wartości, a w przypadku dobrych kwalifikacji często brak obaw o konfrontacje z zagranicznymi pracodawcami.

Odpływ wykwalifikowanych pracowników za granicę zaczyna być odczuwalny na rynku krajowym. Pracodawców w 2016 roku czekają kolejne wyzwania związane nie tylko ze znalezieniem i pozyskaniem odpowiednich kandydatów, ale również z zatrzymaniem dotychczasowych pracowników, dla których oprócz poziomu płac coraz większe znaczenie ma także work- life balance, czyli równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Zachodzące na rynku pracy zmiany związane z rosnącą świadomością i oczekiwaniami pracowników powodują, że pracodawcy stają się bardziej elastyczni i szukają skutecznych form godzenia celów biznesowych firmy z potrzebami pracowników. Coraz więcej firm zaczyna świadomie również inwestować w działania employer branding, które nie są już postrzegane jako chwilowy, modny trend, lecz długofalowe budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru.

Rok 2016 na rynku pracy zapowiada się ciekawie. Z perspektywy pracowników to, zapewne w kontekście minionego roku, dalsze oczekiwania związane z większymi szansami na zatrudnienie i  lepszymi warunkami pracy. Z perspektywy pracodawcy to z pewnością czas pełny wyzwań związany z walką o pozyskanie i zatrzymanie najlepszych pracowników i dostosowaniem się do obowiązujących w nowym roku zmian legislacyjnych i podatkowych.

Praca.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com