Reklamy
Kariera

Coraz większy popyt na specjalistów i menedżerów w Polsce – 68% pracodawców w Polsce planuje rekrutacje!

Aż 71% pracodawców w Polsce deklaruje, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 68% planuje rekrutacje w ciągu następnego kwartału – tak wynika z najnowszego raportu Antal Global Snapshot, badającego dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.

W porównaniu do poprzedniej prognozy, dynamika zatrudnienia wzrosła o 1%. Co więcej, tylko 10% respondentów odpowiedziało, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy planuje przeprowadzenie redukcji zatrudnienia, co jest równoznaczne ze spadkiem o 2% w stosunku do wyników uzyskanych w połowie 2015 roku (17. edycja badania). Wyniki najnowszej edycji raportu Antal Global Snapshot pokazują, że polski rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji.

„Zgodnie z raportem Antal Global Snapshot polski rynek pracy ożywił się ostatnimi czasy – 71% pracodawców zadeklarowało, że aktualnie przeprowadza rekrutacje, a 68% planowało procesy rekrutacyjne w kolejnym kwartale. Jest to bardzo optymistyczna informacja dla wszystkich kandydatów poszukujących pracy, ale też tych, którzy dopiero rozważają zmianę zatrudnienia. Jest to również wyzwanie dla firm, które poprzez zadbanie o działania w obszarze employer brandingu chcą stać się pracodawcą pierwszego wyboru dla najbardziej utalentowanych specjalistów i menedżerów.” – twierdzi Artur Skiba, prezes zarządu Antal, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Dane globalne również są bardzo optymistyczne – aż 70% przedstawicieli firm deklaruje, że w momencie przeprowadzania badania prowadziło rekrutacje, a 68% ma plany na zatrudnianie nowych pracowników w ciągu następnych trzech miesięcy.

praca
praca2

praca3
praca4

Sektory SSC/BPO i IT liderami na polskim rynku pracy

Największą dynamikę zatrudnienia w skali Polski po raz kolejny wykazały firmy z sektora Usług Wspólnych (SSC/BPO) – aż 91% z nich deklarowało, że w chwili badania przeprowadzało rekrutacje. Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO w kolejnym kwartale będzie nadal bardzo wysokie – 87% firm zamierzało przeprowadzać rekrutacje.

„Jak pokazują wyniki najnowszej edycji badania Antal Global Snapshot, sektor SSC/BPO jest niekwestionowanym liderem w zatrudnianiu specjalistów i menedżerów w Polsce, gdzie stale powstają i rozwijają się nowe inwestycje. Największą aktywność rekrutacyjną wykazują firmy wkraczające na rynek, jednak istniejące już centra również rozbudowują swoje struktury. Cały sektor rozwija się bardzo dynamicznie, a firmy zyskują na atrakcyjności w oczach profesjonalistów.” – komentuje Aneta Jarzębska, Team Manager Antal SSC/BPO.

Na podstawie deklaracji respondentów z firm IT wynika, że również ten sektor wykazuje się dużą dynamiką zatrudnienia – w momencie przeprowadzania badania 85% organizacji było w trakcie procesów rekrutacyjnych, a 82% planowało kolejne zatrudnienia w ciągu następnych trzech miesięcy. Dane te pokazują, iż wyspecjalizowani pracownicy IT nie powinni się obawiać o swoją sytuację zawodową.

„W Polsce od wielu miesięcy utrzymuje się rynek kandydata, szczególnie w sektorach IT i SSC/BPO. Rynek sukcesywnie przyciąga nowe inwestycje, co wiąże się z tym, że potrzeby rekrutacyjne liczone są w tysiącach nowych miejsc pracy rocznie, a podaż kandydatów zdecydowanie ich nie zaspakaja. Najlepsi specjaliści otrzymują kilka ofert rekrutacyjnych w ciągu miesiąca, dlatego coraz więcej menedżerów wprowadza w swoich organizacjach działania z zakresu employer branding oraz skraca długość procesów rekrutacyjnych aby przyciągnąć do siebie tych najbardziej pożądanych kandydatów.” – komentuje Aleksandra Kujawa, BusinessUnit Manager, Antal IT Services.

Popyt na specjalistów i menedżerów wykazują też sektory związane z elektroniką i ubezpieczeniami – 83% przedstawicieli sektora Elektronika deklarowało, że w chwili badania było w trakcie rekrutacji. Z kolei 77% firm ubezpieczeniowych planowało zatrudnianie pracowników w ciągu nadchodzącego kwartału, a 73% było w trakcie procesów rekrutacyjnych w momencie przeprowadzania ankiety – wynika z odpowiedzi respondentów. Można wnioskować, że omawiane sektory są bezpieczne i stabilne na polskim rynku pracy, a kandydaci starający się o pracę z tych obszarach nie powinni odczuwać braku interesujących ofert.

Stabilnie do przodu

Pracownicy sektorów: Księgowość, Motoryzacja czy Bankowość mogą czuć się spokojnie na rynku pracy – jak wynika z raportu Antal Global Snapshot 70% firm z tych obszarów było w trakcie rekrutacji w chwili, gdy przeprowadzane było badanie. Co więcej, 74% przedstawicieli organizacji z obszaru Księgowość zamierzało zatrudniać nowych pracowników w nadchodzącym kwartale. Jeśli chodzi o sektory Bankowość i Motoryzacja, 68% respondentów deklaruje planowane zatrudnienia.

„Rynek pracy w sektorze bankowym zdecydowanie zmierza w kierunku rynku pracownika. Pracodawcy z tego sektora zdają sobie sprawę, iż coraz trudniej pozyskać najlepszych fachowców na rynku. Zgodnie z wynikami badania blisko 70% pracodawców deklaruje nowe zatrudnienia. Największe zapotrzebowanie na pracowników dotyczy takich linii biznesowych jak bankowość przedsiębiorstw, bankowość korporacyjna, private banking oraz online marketing.” – komentuje Sebastian Sala, Team Manager Antal Banking & Insurance.

Dobra kondycja światowych rynków

Większość organizacji w momencie przeprowadzania badania Antal Global Snapshot było w trakcie zatrudniania specjalistów i menedżerów – 71% w Polsce, 73% w Europie Wschodniej i 70% na świecie. Pytane o plany na kolejny kwartał deklarowały, że nadal zamierzają rekrutować – 68% z Polski, 69% organizacji z Europy Wschodniej i 68% firm z całego świata.

Według deklaracji pracodawców, zarówno polski rynek pracy, jak i światowy rynek są w dobrej sytuacji. Zgodnie z wynikami najnowszej edycji raportu można przypuszczać, że w kolejnych kwartałach sytuacja będzie się jeszcze bardziej poprawiać – od kilku lat bowiem zauważamy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów, niezależnie od sektora i regionu. To pokazuje, że firmy powinny zadbać o pozytywną opinię na rynku. W momencie wzmożonego popytu na pracowników atrakcyjne wynagrodzenie i benefity dodatkowe mogą już nie wystarczyć, aby przyciągnąć do firm najlepszych kandydatów z rynku.

Antal

Reklamy